พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันที่ 148

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมพระบรมศพ ร.9

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันที่ 148

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 148 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

          เวลา 10.30  นายถกล ธนเลิศลาภ ตัวแทนบริษัท เมทเทิลคอมจำกัด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดเทพศิรินทราวาส วัดสร้อยทอง วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ, วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม, วัดนางนวล จ.กาฬสินธุ์, วัดธรรมาราม, วัดอรัญญาราม จ.เพชรบุรี และ วัดโป่งเหาะ จ.ราชบุรีที่สวดพระพุทธมนต์  การนี้มี บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด, บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชินเนอรี่ จำกัด, บริษัท อัครดวงแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ประสิทธิ์ อุตสาหกรรม ซัพพลาย จำกัด, บริษัท ทีพี พลัส 999 จำกัด, สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท พานทองเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, บริษัท ฟอร์จูน ลิฟวิ่ง จำกัด และ บริษัท ปภาอิมปอร์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

          ต่อมาเวลา 14.30 น.พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ วัดหัวถนนใต้ วัดดอนคา วัดวังแรง จ.นครสวรรค์, วัดหนองหญ้าปล้อง จ.กาญจนบุรี, วัดห้วยเรียงกลาง จ.พิจิตร และ วัดวีระโชติธรรมมาราม จ.ฉะเชิงเทรา สวดมาติกาและสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี บริษัท เอ็ม ทีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด, บริษัท เวลคัมอีโคเท็ล เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษํท เอ็น บี เจ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เดอะเบสท์ อาร์เอ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท P.T.Bahari Cakrawala Sebuku, บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด, บริษัท ทาคาซาโกะ อิมปอร์ต และเอ็กซ์ปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท พีเค ไออีคิว เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

          ในเวลา 17.00 น. บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) , บริษัท อินเตอร์ไฮต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดับเบิ้ลเฮดสตูดิโอ จำกัด, บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พราวเรียล เอสเตท จำกัด, บริษัท ไฮแลนด์ มารีไทม์ จำกัด, บริษัท บาก้า จำกัด, บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไก่เทพฟาร์ม จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในเวลานี้มีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ, วัดอ่างทอง วัดปลดสัตว์ วัดท้องคุ้ง วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง, วัดมะเกลือใหม่ วัดนาใหญ่ จ.นครราชสีมา, วัดป่าขะเนจื้อ จ.ตาก, วัดตะเพรา จ.สุรินทร์ และ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย สวดมาติกาและสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ

        ส่วนเวลา 19.00 น. บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด, บริษัท ที.เอช สปีดเทค จำกัด, บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน), บริษัท เวลเกท ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท แปซิฟิก เมล็ดพันธ์ จำกัด, บริษัท มินเซนเมซีนเนอรี่ จำกัด, บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด, บริษัทสกายเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร และวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน