โปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระบรมศพ

ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันที่ 143

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 143 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

          เวลา 10.30 น. นางสาววลัยพร โตสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ็ทซัพพลาย จำกัด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพฯ, วัดโสธรวราราม วัดบางปรงธรรมโชติการาม วัดบางตลาด จ.ฉะเชิงเทรา และวัดกลาง จ.สมุทรปราการ ที่สวดพระพุทธมนต์ การนี้มี บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน), ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา และคณะ, บริษัท เพ็ทซัพพลาย จำกัด, บริษัท ไทยสตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด, บริษัท สมาร์ทอินเทลลิเจนท์ จำกัด, บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เฟิสท์ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท ที.พี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท ธนพูนทวี จำกัด, บริษัท นิวเมอร์ลิน จำกัด และ บริษัท เดอซัน จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล 

          ต่อมาเวลา 14.30 น. วัดโพธิ์ศรีธาตุ คณะที่ 1-2, โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกุล), คณะศิษย์พระราชนิโรธรังสี, กลุ่มเพื่อนบวรนิเวศ 100 ห้อง 6/6, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นที่ 9 และ 11, ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 39, บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด, บริษัท จินตรา แบรนด์ จำกัด, บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด และ กลุ่มเพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (เอซีซี) รุ่นที่ 42 และมหาบัณฑิต เอ็มไอเอ็ม รุ่น 8(Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 จากวัดเหนือ วัดสิมนาโก วัดสว่างหัวนาคำ วัดหนองอีบุตร วัดโพธิ์ชัยบ้านโหน วัดกลาง วัดเกษมาราม วัดดอนทองวราราม วัดธรรมพิทักษ์ จ.กาฬสินธุ์ สวดมาติกาและสดับปกรณ์อุทศถวายพระบรมศพ

          และในเวลา 17.00 น. บริษัท คิงคอฟฟี่ จำกัด, บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอสเอเอส วีฟวิ่ง จำกัด, บริษัท จัดหางานทีเค ฮิวแมน รีชอร์ส จำกัด, บริษัท ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เฟอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (กิจการไอศกรีม), บริษัท โกลเดนดรากอนฟูดส์ จำกัด, บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด และ วัดหว่านบุญ คณะที่1-2 เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ พระสงฆ 10 จากวัดประยุรวงศาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ, วัดไผ่ดำเจริญศุข วัดวิเวกอาคม วัดศรีมงคล วัดจุกเฌอ วัดโสธรวราราม วัดแพรกวังตะเคียน จ.ฉะเชิงเทรา และวัดป่าวังพระเจ้า จ.ร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ

          ส่วนเวลา 19.00 น. บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด, บริษัท ชาญอินทร์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด, บริษัท ชุมพร โอเชี่ยน กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด, บริษัท พระพิฆเณศวร จำกัด, บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โชคพนาไมนิ่ง จำกัด, บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด, บริษัท รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหารสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน