ร.10 ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำเมียนมา

กรณีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศเมียนมาตกใกล้เมืองทวาย

          วันนี้ 12 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศเมียน มา ตกในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งใกล้เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปิดอร์
          ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศเมียนมา ตกในทะเลอันดามันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้

          (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เปิดอ่าน