การบำเพ็ญพระกุศลพิธีพระบรมศพวันที่ 140

โปรดเกล้าฯ ให้องค์กรอิสระ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศล

         เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 140 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง
         เวลา 10.30 น. น.ส.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี ผู้บริหารบริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดสุทัศนเทพราราม กรุงเทพฯ, วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ, วัดป่าม่วง จ.ลำพูน, วัดไก่เตี้ย วัดบางนาบุญ จ.ปทุมธานี, วัดบ้านกุ่ม วัดพรหมธรรมนิมิต จ.ราชบุรี และวัดเขาพนมไตย์ จ.นครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์ ในการนี้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับถวายภัตตาหารเพล โดยมี บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด, บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด, บริษัท มามา โฮมมาร์ค จำกัด, บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด, บริษัท แจนนิเทอเรียล เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด, บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด, บริษัท ซีพีเอส แลนด์ จำกัด และวัดเขาพนมไตย์ เป็นเจ้าภาพอุทิศถวายพระบรมศพ
         เวลา 14.30 น. พระสงฆ์ 10 รูปจากวัดใหม่ กรุงเทพฯ, วัดบ้านยางเครือ วัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด, วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ, วัดเด่นทัพชัย จ.แพร่, วัดปัจฉิมเชียงยืน จ.มหาสารคาม และวัดกู่ป่าลาน จ.ลำพูนสวดมาติกาและสดัปปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ ทั้งนี้มี บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด, บริษัท มานะศิลา ๒๕๓๗ จำกัด, บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเรอรับ อะแพเร็ล จำกัด, กลุ่มบริษัทในเครือทีเอ็มอาร์กรุ๊ป, บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (โลแลน), บริษัท ดินทองเรียลเอสเตรท จำกัด, บริษัท เอสทีวี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ครีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ชัยเรืองโรจน์ จำกัด, บริษัท เด็นทัลคิงดอม กรุ๊ป จำกัด, บริษัท จี.จี.ดี.เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ธนวัล เปเปอร์ ๒๐๐๒ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล
         เวลา 17.00 น. บริษัทเฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด, บริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด, บริษัท ลิควิด โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ส.ศิลป (๒๕๒๑) จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด, บางกอกพลาสตอก, บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง คณะที่ 1-2, บริษัท เท็น สตาร์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด, บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ พระสงฆ์ 10 รูปจากวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ, วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี, วัดกระโดงทอง วัดใบบัว วัดบางกระทิง วัดโบสถ์ จ.พระนครศรีอยุธยา, และวัดประยูรธรรมมาราม จ.ปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ อุทิศกุศลถวายพระบรมศพ
         เวลา 19.00 น. ครอบครัวโลหะศิริภาภรณ์ และญาติมิตร, ครอบครัวลัญช์อารยะและจิรธนานันท์, บริษัท นาวีเฮาส์ กรุ๊ป จำกัด, พลเรือเอกธนะกาญจน์ ใคร่ครวญและครอบครัว, สวนนงนุชพัทยา, นายรัชต์ โสดสถิตย์ พร้อมคณะ, บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด, บริษัท ธ.กาญจน์ธนาแอ๊ดเซสโซะรี่ จำกัด, บริษัท สีว่า อาลาคาร์ท จำกัด, บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด และบริษัท เพาเวอร์คิด จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดอนงคารามวรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน