สมเด็จพระสังฆราช นำสวดพระพุทธมนต์ -เอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พระราชาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ในเขตกรุงเทพฯ รวมกว่า 500 รูป ร่วมพิธี

  สมเด็จพระสังฆราช นำสวดพระพุทธมนต์ -เอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะบุคคลและองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยเวลา 10.30 น.ในเวลา 10.30 น. นายมาโนช ลี้โกมลชัย ประธานคณะผู้บริหารบริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด และบริษัท ไดชิน จำกัด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดโมลีโลกยาราม ,วัดสันคะยอม จ.เชียงใหม่ ,วัดสุทธิวาตวราราม จ.สมุทรสาคร ,วัดศรีวนาราม จ.สมุทรสาคร ,วัดปรือคัน  จ.ศรีสะเกษ ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ อุทิศถวายพระบรมศพ  นอกจากนี้ยังพีธีบำเพ็ญกุศลในเวลา 14.30 น.,17.00 น.และ 19.00 น.

สมเด็จพระสังฆราช นำสวดพระพุทธมนต์ -เอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ


          วันเดียวกันเวลา 16.00 น.ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน จำนวน 12 ครั้ง สำหรับวันนี้เป็นครั้งที่ 6  ประจำปี 2560 โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พระราชาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 500 รูป เข้าร่วม   
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ต่างมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเก้าอี้บริเวณรอบพระอุโบสถ และได้เตรียมหนังสือบทสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1500 เล่มมาแจกกับประชาชน และร่วมสวดมนต์ด้วยความสงบ 


เปิดอ่าน