พระองค์โสมฯ เสด็จร่วมพิธีกงเต๊ก อุทิศถวายพระบรมศพ

พระเจ้าวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จในพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด)

      วันที่ 23 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
       เวลา 18.00 น.พระเจ้าวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จในพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และจุดธูปเทียนเซ่นไหว้ดวงพระวิญญาณ เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่เวไนยสัตว์ ทรงกราบ เสด็จไปยังเต็นท์เครื่องกระดาษ ทรงจุดธูปเทียนบูชามหาโพธิสัตว์ (ไต่สือเอี้ย) ประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์จีนสวดพระธารณีมนต์เจริญธรรมอธิษฐาน ขณะนี้พระสงฆ์จีนโปรยทานอุทิศถวาย และเสด็จกลับในเวลาต่อมา


เปิดอ่าน