สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 06.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มายังท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ เพื่อทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ร่วมขบวนด้วย โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายอารักษ์ สังหิตกุล อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะทีมวิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมด้านโครงสร้างพระเมรุมาศ และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ เฝ้าฯ รับเสด็จ          
           การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยัง วิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) ทรงรับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ เป็นผู้ถวายการรายงาน หลังจากรับฟังการถวายรายงานความคืบหน้า ทรงพระดำเนินไปยัง อาคารจัดสร้างพระโกศจันทน์ ทอดพระเนตรการบูรณปฏิสังขรณ์ พระที่นั่งราเชนทรยาน เพื่ออัญเชิญพระบรมอัฐิ และการจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ก่อนเสด็จกลับมายังห้องถวายรายงาน
          จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศ ทอดพระเนตรจุดจัดแสดงแผนผังก่อสร้างศาลาลูกขุน 1 ศาลาลูกขุน 2 รวมทั้งทิมและทับเกษตร (ฝั่งใต้) ทรงทอดพระเนตรจุดจัดแสดงแผนผังก่อสร้างศาลาทรงธรรม และการก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยมีสถาปนิก วิศวกรโยธา จากกรมศิลปากร ถวายรายงานแบบแพลนพระเมรุมาศแบบ 3 มิติ 
           สำหรับความคืบหน้างานการก่อสร้างพระเมรุมาศ ช่าง หอเปลื้อง ดำเนินการแล้วร้อยละ 48 งานโครงสร้างทั้งหมด ร้อยละ 95 งานสถาปัตยกรรมและประกอบตกแต่ง ร้อยละ 29 ส่วนงานไฟฟ้าและระบบสุขาภิภาล ร้อยละ 14 
ส่วนภาพรวมการก่อสร้างอาคารทิมดำเนินการแล้ว ร้อยละ 29 งานโครงสร้างร้อยละ 58 งานสถาปัตย์และตกแต่ง ร้อยละ 10 ส่วนภาพรวมอาคารทับเกษตร ร้อยละ 29 งานโครงสร้างร้อยละ 58 งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง ร้อยละ 10  ขณะที่การก่อสร้างศาลาทรงธรรม ซึ่งเป็นศาลาที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ ในภาพรวมดำเนินการแล้ว ร้อยละ 34.2 งานโครงสร้างดำเนินการแล้วร้อยละ 99 งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง ร้อยละ 23  งานไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ร้อยละ 8  
            ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินไปยังอาคารปฏิมากรรมปั้นหล่อและอาคารเขียนสี  ทอดพระเนตรการปั้นลวดลาย และหล่อส่วนประกอบ ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ อาทิ งานหล่อเทวดา พระโพธิสัตว์ พระศิวะ พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม แบบสัตว์ประจำทิศ ประกอบด้วย สิงห์ ช้าง ม้า วัว สัตว์ป่าหิมพานต์ในโขดหินในสระอโนดาดจำลอง เป็นต้น 
          ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าของงานหล่อ เทวดาประดับรอบพระเมรุมาศ ซึ่งมีทั้งหมด 40 องค์ ขณะนี้ช่างจิตกรรมลงสีเสร็จแล้ว 4 องค์ และกำลังลงสีอีก 10 องค์ ส่วนที่เหลือกำลังทำการหล่อ และทรงทอดพระเนตรการจัดทำภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิง ทั้ง 4 ทิศ ประกอบพระเมรุมาศ  ต่อจากเสด็จฯไปยังอาคารจัดสร้างพระโกศจันทน์ ทอดพระเนตรการบูรณปฏิสังขรณ์ พระที่นั่งราเชนทรยาน เพื่ออัญเชิญพระบรมอัฐิ งานผ้าลายทองบังงอนประจำราชรถ งานปักผ้าลายทองพระวิสูตพระมหาพิชัยราชรถ และชมการจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ก่อนถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จฯ กลับ ในเวลา 09.27 น. 
           ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและตามขั้น ตอนที่วางไว้ โดยยืนยันภายในสิ้นเดือนกันยายนจะแล้วเสร็จ ส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาศนั้นภาพรวมในส่วนโครงสร้างประมาณ 95-100 เปอร์เซ็นต์ และได้เริ่มมีการติดตั้งในส่วนเครื่องประกอบและทดลองติดตั้งเพื่อดูในช่วงฤดูฝน โดยในส่วนการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่องแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกับการที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมายังบริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
 


เปิดอ่าน