ร.10 พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ.สุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยใน จ.สุโขทัย

ร.10 พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ.สุโขทัย

          วันนี้ (17 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยถึงราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก อ.บ้านด่านลานหอย อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ และอ.เมืองสุโขทัย รวม 361 ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย  


เปิดอ่าน