ร.10 พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบวาตภัย

โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยผู้ประสบวาตภัย จ.พิจิตร

          เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ อำเภอตะพานหิน อำเภอบึงนาราง อำเภอบางมูลนาก อำเภอวชิรบารมี และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 423 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบวาตภัย            ณ หอประชุมอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 


เปิดอ่าน