สมเด็จพระเทพฯ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน BIOFIN DAY

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” และทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์ ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน BIOFIN DAY ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน


เปิดอ่าน