พระองค์อทิตยาทรฯ เสด็จบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก)

พระบรมศพ, กุศล, บำเพ็ญ, พระเจ้าหลานเธอ พระองคเจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, พระองค์, อทิตยา, เสด็จ, บำเพ็ญกุศล, พิธี, กงเต็ก, พระองค์อทิตยาทรฯ, เสด็จบำเพ็ญกุศล, พิธีกงเต็ก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก)

      พระองค์อทิตยาทรฯ เสด็จบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก)

    สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในการพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร 
     โดยเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองคเจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รถยนต์ที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังที่ประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระเก้าอี้ 
      บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มลงทางบันไดด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี 
       พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามลงมาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับพระเก้าอี้ ณ ทิมคดตะวันออก บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ
      จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน (ที่หัวสะพาน) ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วประทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา ทรงจุดธูปเทียนบูชาเจ้าคลัง 
        บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป ตั้งกระบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอฆสงสาร ขณะนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามพร้อมด้วยพระราชวงศ์ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อลงท้ายสะพาน บรรพชิตอนัมนิกายหยุดยืนสวดด้านข้าง 
    จากนั้นเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ ณ ที่เดิม เมื่อบรรพชิตอนัมนิกายสวดจบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน (ที่ท้ายสะพาน) ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วประทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา 
       เสด็จข้ามสะพาน จนครบ 3 รอบ ระหว่างข้ามสะพาน ทรงโปรยเหรียญทั้งหัวและท้ายสะพาน จากนั้น ประทับพระเก้าอี้ บรรพชิตอนัมนิกายยืนสวดหน้ามณฑลพิธี เมื่อบรรพชิตอนัมนิกายสวดจบ บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามพร้อมด้วยพระราชวงศ์ ประทับพระเก้าอี้  บรรพชิตอนัมนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์ จบแล้วลงจากพระที่นั่ง 
     ต่อมา พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทยถวายของที่ระลึก เสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จไปทรงกราบที่หน้าพระบรมโกศพระบรมศพ จากนั้น เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จกลับ


เปิดอ่าน