พระองค์อทิตยาทรฯ เสด็จบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก)

      พระองค์อทิตยาทรฯ เสด็จบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก)

    สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในการพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร 
     โดยเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองคเจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รถยนต์ที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังที่ประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระเก้าอี้ 
      บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มลงทางบันไดด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี 
       พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามลงมาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับพระเก้าอี้ ณ ทิมคดตะวันออก บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ
      จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน (ที่หัวสะพาน) ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วประทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา ทรงจุดธูปเทียนบูชาเจ้าคลัง 
        บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป ตั้งกระบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอฆสงสาร ขณะนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามพร้อมด้วยพระราชวงศ์ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อลงท้ายสะพาน บรรพชิตอนัมนิกายหยุดยืนสวดด้านข้าง 
    จากนั้นเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ ณ ที่เดิม เมื่อบรรพชิตอนัมนิกายสวดจบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน (ที่ท้ายสะพาน) ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วประทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา 
       เสด็จข้ามสะพาน จนครบ 3 รอบ ระหว่างข้ามสะพาน ทรงโปรยเหรียญทั้งหัวและท้ายสะพาน จากนั้น ประทับพระเก้าอี้ บรรพชิตอนัมนิกายยืนสวดหน้ามณฑลพิธี เมื่อบรรพชิตอนัมนิกายสวดจบ บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามพร้อมด้วยพระราชวงศ์ ประทับพระเก้าอี้  บรรพชิตอนัมนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์ จบแล้วลงจากพระที่นั่ง 
     ต่อมา พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทยถวายของที่ระลึก เสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จไปทรงกราบที่หน้าพระบรมโกศพระบรมศพ จากนั้น เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จกลับ


เปิดอ่าน