ไดอารีพระราชทานเพื่อผู้ป่วยยากไร้

สรุปยอดจำหน่ายบัตรอวยพร-ไดอารี่พระราชทาน พ.ศ.๒๕๖๐ รวมเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท รายได้ช่วเหลือผู้ยากไร้

    วันที่ 14 มีนาคม ที่เต้นท์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณทางออกประตูสรีสุนทร เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ เปิดเผยถึงยอดจำหน่ายบัตรอวยพร พร้อมไดอารี่ พระราชทานว่า ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. จนถึงวันนี้ ที่ได้จำหน่ายบัตรอวยพร ปี 2560 รวม 4 แบบ ซึ่งวางขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 ชุด และยอดจำหน่ายไดอารี่พระราชทาน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. จนถึงวันนี้มีจำนวน 50,000 ชุด โดยไดอารี่พระราชทานนั้นมีจำหน่ายเพียงที่เดียวเท่านั้นคือประตูสรีสุนทร ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นประตูทางออกของประชาชนหลังสักการะพระบรมศพ มียอดจำหน่ายทั้งบัตรอวยพร และไดอารี่พระราชทาน พ.ศ.๒๕๖๐ รวมเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และสมทบทุนในการสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อันเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เรื่องความพอเพียงในการรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล


เปิดอ่าน