เอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ วันที่ 52 หลังพระราชพิธี 100 วัน

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้ เหตระกูล เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์พระสงฆ์ 10 รูป

เอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ วันที่ 52 หลังพระราชพิธี 100 วัน       

        วันที่ 14 มีนาคม การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 52 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น.14.30 น.17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

เอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ วันที่ 52 หลังพระราชพิธี 100 วัน
           เวลา 10.30 น.นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้ เหตระกูล เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดต้นธงชัย วัดนาปราบ วัดคะตึกเชียงมั่น วัดแม่ตั๋ง วัดดงนั่ง วัดศาลาดงลาน วัดนาก่วมเหนือ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดวังหม้อ จ.ลำปางที่สวดพระพุทธมนต์ และสดัปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์),  บริษัท ประชุมช่าง จำกัด, บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด, มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล, บริษัท เดลินิวส์ เว็ป, บริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท ดีเอ็นเอ็น จำกัด, บริษัท แสงดิสทริบิวชั่น, บริษัท แสงพลับลิชชิ่ง, บริษัท โปรซีเคียว จำกัด และบริษัท เอส เอ ปิโตรเคมี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ


เปิดอ่าน