ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

ภาคเช้า คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตตรานุช ประธานกรรมการแฟร์เฮ้าส์ กรุ๊ป เป็นประธานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จากส่วนกลางและต่างจังหวัดรวม 10 รูป

     ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 51 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์การอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งเป็น 4 รอบเวลา ได้แก่ 10.00น. 14.30น.17.00น. และ19.00น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

 ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

     เวลา 10.00น.คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตตรานุช ประธานกรรมการแฟร์เฮ้าส์ กรุ๊ป เป็นประธานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดชนะสงครามราชวรวิหาร วัดบางนาใน วัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง วัดบ่อทอง จ.ปทุมธานี วัดหนองหอย จ.ราชบุรี วัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณูโลก วัดบ้านกร่าง วัดนิคมศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยมี คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กลุ่มจักตามรอยบาท บริษัท พลูมีเรียแฟชั่น จำกัด นางสาวชนาธิป เรืองเศรษฐ์ พร้อมคณะนักลงทุน (ในตลาดหลักทรัพย์) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (KTC) คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัด แฟร์เฮ้าส์กรุ๊ป บริษัทสกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด นางศุภมาศ ปิ่นสำอางค์ และร้านอาหารจันทนา บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด ครอบครัวมณีวงศ์วัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ


เปิดอ่าน