สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ เครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน

        เมื่อเวลา 14.20 น.สำนักพระราชวัง ได้ออกพระราชกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 น.
     ทั้งนี้เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์พระที่นั่งเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ 
     ต่อมาทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มอบให้เจ้าพนักงาน ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ตั้งอยู่ด้านข้าง ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังข์ไว้ที่เดิม ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นคืนพระมหาสังข์เพชรน้อยให้เจ้าพนักงาน ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงาน เช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับมงกุฏประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ
    จากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ทรงยอดยศพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี มอบเจ้าพนักงานแล้วรับยอดพระรัศมีประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายเปลี่ยนใหม่ ทรงพระสุหร่ายเรียบร้อยแล้ว ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี ทรงคม
     ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าถวาย ทรงรับพระมหาสังข์แล้วสรงที่พระเศียร เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏเข้าถวายพระราชทานน้ำมหาสังข์ทักษิณาวัฏแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าฯ 
     จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ขณะนั้นพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครอบสามรอบ แล้วเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ จากนั้นเสด็จฯ กลับ

ภาพ : แฟ้มภาพ


เปิดอ่าน