ปชช.เข้าสักการะพระบรมศพวันที่ 129 กว่าสามหมื่น

สำพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนสักการะพระบรมศพ วันที่ 129

ปชช.เข้าสักการะพระบรมศพวันที่ 129 กว่าสามหมื่น

          สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.10 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 32,110 คน รวม 129 วัน มี 5,151,717 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,276,874.75 บาท รวม 129 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 433,384,599.09 บาท


เปิดอ่าน