สำนักพระราชวังแจ้ง ปิดเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 20-21 ม.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 20-21 มกราคม เนื่องในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100วัน)

เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560 สำนักพระราชวังแจ้งข่าวว่า จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา 2 วัน และเปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ตามปกติต่อไป ในวันที่ 22 มกราคม 2560 

สำนักพระราชวังแจ้ง ปิดเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 20-21 ม.ค.


เปิดอ่าน