ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

          เวลา 15.06 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล


เปิดอ่าน