สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, บำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรม, วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, ข้าราชบริพาร, ฟ้า, หญิง, จุฬาภรณ์, เสด็จฯ, ทรง, บำเพ็ญ, พระราช, กุศล, ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์, ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ข่าวในพระราชสำนัก  :  9 ม.ค. 2560

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

          เวลา 15.06 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล


เปิดอ่าน