ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, บำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรม, วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, ข้าราชบริพาร, ฟ้า, หญิง, จุฬาภรณ์, เสด็จฯ, ทรง, บำเพ็ญ, พระราช, กุศล, ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์, ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

          เวลา 15.06 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล


เปิดอ่าน