พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ บำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปล่อยโค นก และพันธ์ุปลา ในวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค. 2560

       วันนี้ เวลา 12.30 น. (8 ม.ค. 60 )  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ไปยังท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่  นกปรอทหัวโขน จำนวน 31 ตัว  และ ปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 

          สำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากราย ปลาโพงและปลาบึก รวมทั้งสิ้น สามแสนเก้าหมื่นตัว 

 

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ   บำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติ

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ   บำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติ

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ   บำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติ

 


เปิดอ่าน