หน่วยงานภาครัฐ - เอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในช่วงเช้า

        วันที่ 8 ม.ค. 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 87 การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 33

       เมื่อเวลา 07.00 น. นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มาตั้งแต่ค่ำวันที่ 7 ม.ค.60 ซึ่งมีคณะผู้บริหารข้าราชการจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        ต่อมาเวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร และวัดอนงคารามวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

 

 


เปิดอ่าน