สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ วันที่ 81

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 81 สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ก.แรงงาน-วัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

    สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ วันที่ 81

    วันที่ 2 มกราคม 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 81 การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องค์มนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 27 โดยในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กรมการจัดหางาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, และกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ วันที่ 81

      เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดอนงคารามวรวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา การนี้ มีสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ วันที่ 81

       จากนั้นเวลา 10.30 น.พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราษรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยมีกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

      เวลา 16.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระพิธีธรรม 8 รูปจากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราษรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ


เปิดอ่าน