royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ครม.ตั้งรองนายกฯรักษาราชการแทนฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - 15:36 น.
มติครม,โรงงานยาสูบ,รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
Shares :
เปิดอ่าน 2,094 ครั้ง

ครม. ตั้ง กรรมการยาสูบฯ ใหม่ 3 ราย ที่พ้นตำแหน่ง - ครม.เคาะ รองนายกฯรกท.ถ้านายกฯไม่สามารถ ปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ประวิตร-สมคิด-วิษณุ

 

14 พฤษภาคม 2562 ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  

 

โดยกล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แทนผู้ที่ลาออกและผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 2. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ แทน พลตำรวจเอก รชต เย็นทรวง 3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ แทน นายยุทธนา หยิมการุณ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ กรณีพลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ และนางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามลำดับ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  

 

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้ 1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้ 1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  1.3 นายวิษณุ เครืองาม  
         
2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน
 

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 2,094 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ