ครม.เห็นชอบ 3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 'สมเด็จพระราชินี'

ข่าวทั่วไป  :  14 พ.ค. 2562

ครม.เห็นชอบ 3 มิ.ย.วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี เริ่ม 2562 รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี 

         ครม.เห็นชอบ 3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 'สมเด็จพระราชินี'

          ทั้งนี้ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 นี้เป็นต้นไป

                        ครม.เห็นชอบ 3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 'สมเด็จพระราชินี'

           เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2562 นี้รัฐบาล ได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามปกติ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งจะมีพิธีทำบุญ ตักบาตร นอกจากนี้รัฐบาลจากได้มีการบันทึกเทปถวายพระพร อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะได้กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นในสัปดาห์หน้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่