royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ข่าวทั่วไป

สิ่งที่ ปชช.รักมากสุด "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

วันที่ 21 เมษายน 2562 - 10:49 น.
สิ่งที่ ปชชรักมากสุด,สิ่งที่แย่สุด,พฤติกรรมนักการเมือง,ทุจริต,คอรัปชั่น,ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เอกลักษณ์,ความเป็นไทย
Shares :
เปิดอ่าน 853 ครั้ง

โพล เผยสิ่งที่ ปชช. รักมากสุดคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ความเป็นไทย สิ่งที่ดีที่่สุด คือ วัฒนธรรม ประเพณีไทย สิ่งที่แย่สุด คือ พฤติกรรมนักการเมือง

 

          วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่คนไทยต่างก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่สภาพสังคมไทยก็ยังคงประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคม ท่ามกลางความเป็นห่วงและกังวลของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณี “ประเทศไทยในสายตา “คนไทย” จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 

          คนไทย “รักอะไร?” มากที่สุดในประเทศไทย     
1.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /แผ่นดินไทย ประเทศไทย ภาพรวม 43.07% กรุงเทพฯ  41.77% ต่างจังหวัด  44.37%
2.วัฒนธรรม ประเพณีไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภาษา อาหาร ภาพรวม 33.68% กรุงเทพฯ 39.07% ต่างจังหวัด 28.28%
3.ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ภาพรวม 27.88%  กรุงเทพฯ 34.83% ต่างจังหวัด 20.93%
4.ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม ภาพรวม 21.86%  กรุงเทพฯ 16.84% ต่างจังหวัด 26.88%
5.โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ภาพรวม17.06% กรุงเทพฯ 11.05% ต่างจังหวัด  23.07%

 

          "สิ่งที่ดีที่สุด" ของประเทศไทย คือ

1.วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภาพรวม 37.47% กรุงเทพฯ 36.18% ต่างจังหวัด  38.76%
2.สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วไทย ภาพรวม 32.48% กรุงเทพฯ 29.00% ต่างจังหวัด 35.96%
3.รอยยิ้มของคนไทย ความมีน้ำใจ ภาพรวม 29.35% กรุงเทพฯ 4.55% ต่างจังหวัด 24.15%
4.ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภาพรวม 23.80% กรุงเทพฯ 22.63% ต่างจังหวัด 24.97%
5.อาหารไทย ภาพรวม 20.57% กรุงเทพฯ 18.02% ต่างจังหวัด 23.11%

 

          “สิ่งที่แย่ที่สุด” ของประเทศไทย คือ     
 
1.การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง /ทุจริตคอรัปชั่น ภาพรวม 52.22% กรุงเทพฯ 49.73% ต่างจังหวัด 54.70%
2.ไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย ภาพรวม 25.80% กรุงเทพฯ 25.00% ต่างจังหวัด 26.60%
3.สภาพเศรษฐกิจ ภาพรวม 19.82% กรุงเทพฯ 13.59% ต่างจังหวัด 26.05%
4.ขาดจิตสำนึก ไม่รักไม่สามัคคีกัน แตกแยก ทะเลาะกัน ภาพรวม 19.18% กรุงเทพฯ 22.55% ต่างจังหวัด 15.81%
5.สภาพอากาศ มลพิษ ขยะ การจราจร  ภาพรวม 15.34% กรุงเทพฯ 11.41% ต่างจังหวัด 19.26%
     
          ในฐานะคนไทยได้ทำสิ่งที่ดีงาม แก่ประเทศไทย คือ   
 
1.เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ภาพรวม 5 % กรุงเทพฯ 4.29%  60.42% ต่างจังหวัด 48.16%
2.ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม บริจาค จิตอาสา ภาพรวม 25.20% กรุงเทพฯ 18.10% ต่างจังหวัด 32.30%
3.อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ดูแลครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม ภาพรวม 21.12% กรุงเทพฯ 29.95% ต่างจังหวัด 12.28%
4.อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย /เข้าวัด ทำบุญ ภาพรวม 15.84% กรุงเทพฯ 11.46% ต่างจังหวัด 20.21%
5 .ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ลดขยะ ภาพรวม 14.01% กรุงเทพฯ 7.42% ต่างจังหวัด  20.60%
                   
          ในฐานะคนไทย เรื่องใดที่คิดว่าทำไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่แย่ แก่ประเทศไทย   
 
1.ไม่ปฏิบัติตามกฎ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎจราจร ภาพรวม 47.16% กรุงเทพฯ 47.37% ต่างจังหวัด 46.94%
2.สร้างขยะ เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย ภาพรวม 32.50% กรุงเทพฯ 32.63% ต่างจังหวัด 32.36%
3.เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับนิ่งเฉย ภาพรวม 25.22% กรุงเทพฯ 21.58% ต่างจังหวัด 28.86%
4.กระทำผิด ทุจริต ผิดศีล ขาดจิตสำนึก ภาพรวม 23.95% กรุงเทพฯ 28.95% ต่างจังหวัด 18.95%
5.ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้เกินความจำเป็น ไม่พอเพียง ภาพรวม 18.46%  กรุงเทพฯ 25.26% ต่างจังหวัด 11.66%

 

Shares :
เปิดอ่าน 853 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ