royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวทั่วไป

"ปฏิบัติการฝนหลวง"คลี่คลายภัยแล้ง-ฝนตกทุกภาค

วันที่ 21 เมษายน 2562 - 08:32 น.
ฝนหลวง,ไฟป่า,ฝุ่นละออง,ภัยแล้ง
Shares :

"ปฏิบัติการฝนหลวง" 10 หน่วยระดมทำฝนคลี่คลายภัยแล้ง มีฝนตกทุกภูมิภาค

 

 

                  21 เมษายน 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการ  

 

                  ทั้งนี้สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ 7 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ กาญจนบุรี อุดรธานี นครราชสีมา จันทบุรี และ สุราษฎร์ธานี ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรของ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู นครราชสีมา สระแก้ว เพชรบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำพระเพลิง ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองทำให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

                  รวมถึงช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเลย สำหรับหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี และสงขลา ได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ แต่ไม่มีฝนตกจากการขึ้นบินปฏิบัติการ เนื่องจากกลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปเป็นเมฆฝนได้

 

                  ทั้งนี้ พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศ พื้นที่ภัยแล้งใน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และชลบุรี รวมถึงสถานการณ์น้ำใน เขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำคลองสียัด


                   อย่างไรก็ตามวานนี้การทำฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จันทบุรี ได้ขึ้นช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจ.ตราด สระแก้ว และจันทบุรีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคกลาง ยังติดตามสภาพอากาศ ขณะที่ภาคใต้ สภาพอากาศเข้าเงื่อนไข หน่วยปฏิบัติการฯ หัวหิน ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  

 


 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ