royal coronation
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ร่วมบิน กินน้ำหวาน สรรค์สร้างรังกล้วยน้ำไท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 16:39 น.
ร่วมบิน,กินน้ำหวาน,สรรค์สร้างรังกล้วยน้ำไท,KIID EXPO 2019
Shares :
เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ร่วมกันบิน กินน้ำหวาน สร้างสรรค์รังกล้วยน้ำไทต่อเนื่องในวันงาน KIID EXPO 2019 ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562

 

          เมื่อกล้วยน้ำไทเปรียบเสมือนเกสรดอกไม้ที่ให้น้ำหวานแก่ผึ้งงานทั้งหลายอย่างไม่มีวันหมดสิ้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พันธมิตร และพวกเราเหล่าผึ้งงานแห่งชุมชนกล้วยน้ำไททั้งหลาย พร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์การสร้างรังครั้งใหม่เปลี่ยนกล้วยน้ำไทให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม เปรียบดั่งผึ้งงานที่ร่วมมือกันในการมุ่งเสาะแสวงหาโอกาส สร้างสรรค์มิตรภาพ และความสัมพันธ์กับผึ้งงานอีกหลากหลายทั้งในย่าน และเครือข่ายย่าน

 

 

          ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า “เรามุ่งสร้างสรรค์ ออกแบบ และสนับสนุนนวัตกรรมสร้างสรรค์เชิงรุก เพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มพูนทักษะความสามารถในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการให้กับทรัพยากรมนุษย์ทั้งหลาย ตลอดจนสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งในระดับใหญ่ กลาง และเล็ก”

 

          อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าว “มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำหน้าที่เสมือน Learning Hub เพื่อขานรับ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างและปรับระบบและโมเดลธุรกิจการศึกษาสมัยใหม่ โดยการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของรังผึ้งแห่งนี้ให้เกิดขึ้น และสร้างสรรค์องค์ความรู้ และสิ่งแวดล้อมเชิงสถาปัตยกรรมในชุมชนนี้ให้แข็งแกร่ง และยั่งยืน เป็นกระบวนการหมุนเวียนทรงคุณค่าแบบนี้ตลอดไป”

 

 

          นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ในฐานะผึ้งงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการนำองค์ความรู้ สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และสมรรถนะเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยผ่านการสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆให้กับทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายย่อย Start-up และประชาชนทั่วไป ด้วยบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ทำให้เรามองเห็นว่าเราสามารถร่วมสร้างสรรค์รังผึ้งแห่งนี้ไปด้วยกันกับผึ้งพันธมิตรอื่นๆได้อย่างลงตัว และเป็นไปด้วยความเจริญเติบโต”

 

          ผู้แทน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการพัฒนาที่อยู่อาศัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืนอย่างครบวงจร โดยการร่วมสร้างสรรค์และออกแบบธุรกิจที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อให้พื้นที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย และชุมชนอย่างเต็มที่ที่สุด เราจึงอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรังนวัตกรรมกล้วยน้ำไทให้เข้มแข็ง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และตลอดไป”

 


          ผู้แทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยส่งมอบองค์ความรู้ สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เราจึงอยาก้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลักดัน และพัฒนารังผึ้งกล้วยน้ำไทนี้ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผ่านการขับเคลื่อนทางนวัตกรรม”
  

           และแน่นอนอย่าลืมมาร่วมกันบิน กินน้ำหวาน สร้างสรรค์รังกล้วยน้ำไทต่อเนื่องในวันงาน KIID EXPO 2019 ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พวกเราผึ้งงานทุกคนจะได้พบกับการออกร้าน และจัดจำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆของผึ้งงานรายใหญ่ และรายย่อยในย่านกล้วยน้ำไท การรับชมนิทรรศการการสร้างสรรค์ของเหล่าผึ้งงานที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ การร่วมพูดคุยและพบปะ และแลกเปลี่ยนกับผึ้งงานที่เกิด เติบโต และสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตให้กับชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัย การ workshop เพื่อสร้างผึ้งงานในระบบ Circular Economy ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เหล่าผึ้งงานตัวน้อยๆมาร่วมกันก่อร่างสร้างรังกล้วยน้ำไทผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ  

Shares :
เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended