ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

ข่าวทั่วไป  :  8 ธ.ค. 2561

3 หน่วยงานจับมือเปิดระบบพิเศษ"ส่งปลากัดถือผู้ซื้อปลอดภัย แนะเกษตรกรดูแลฟาร์ม-เข้าระบบภาษี ตลาดต้องการเพิ่มมูลค่าศก. 131 ล. ใกล้ความจริงสัตว์น้ำประจำชาติ

 

              8 ธันวาคม 2561 มีการลงนามร่วมกันของ 3 หน่วยงานคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  กรมประมง  สำนักงานส่งเสริมวิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการเปิดตัวบริการขนส่งระบบพิเศษปลาสวยงาม 

 

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

             โดยนายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกล่าวว่า ไปรษณีย์มีความพร้อมให้บริการจัดส่งปลากัดไปยังกลุ่มลูกค้า เนื่องจากมีเครือข่ายทั่วประเทศและด้วยระบบขนส่งที่มีคุณภาพ ใช้กล่องพิเศษ 4commerce โดยจะให้ผู้ปรกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงยืนยันสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น wallet@Post พร้อมติดสติกเกอร์สัญลักษณ์บริการส่งปลากัดและแยกออกจากระบบส่งปกติ

 

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

              ทั้งนี้ผู้ส่งต้องแสดงตนก่อนก่อนส่งปลากัดทุกครั้งที่มีจุดบริการ 124 ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดย 48 แห่งอยู่ใน กทม. ปริมณฑล ปณ.จังหวัด 73 จังหวัด ปณ.บ้านโป่ง ปณ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี  และปณ. บางไทร อยุธยา ซึ่งการขนส่งจะมีเพิ่มสมรรถะรวดเร็วและปลอดภัย รับประกันหากมีความเสียหายจะชดเชยความเสียหายให้แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

       

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

             ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  กรมประมงได้เข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงปลากัดเพื่อต้องการให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี เช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งตลาด 10 ล้านตัวจาก 26 ล้านตัว นอกจากนี้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม จะต้องส่งไปที่ประเทศอิหร่าน เนื่องจากคนที่นั่นนิยมให้ปลากัดเป็นของขวัญเพราะสวยงาม และจำหน่ายได้ทุกสายพันธุ์

 

        ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

             ปลากัดมีแนวโน้มความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีความนิยมอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงในระดับสากล กรมประมงมียุทธศาสตร์ปลาสวยงามมาตั้งแต่ปี 2556-2559 สนับสนุนเกษตรกรพัฒนาธุรกิจเป็นอีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางขยายตลาด การจับมือกับไปรษณีย์เนื่องจากเห็นความสำคัญของกระบวนการขนส่งและสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยไปจนถึงมือลูกค้า อย่างไรก็ตามอยากให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงปลากัดขอให้จัดการฟาร์มที่ถูกต้องและยั่งยืน รวมถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำว่ามีสุขภาพที่ดี 

 

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

             "ส่วนการขอขึ้นปลากัดเป็นปลาประจำชาตินั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อหารือได้ข้อสรุปจะเสนอต่อครม.เพื่อประกาศปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ"

 

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

             นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า  ในปี 2562  สสว.มุ่งเน้นยกระดับส่งเสริมกลุ่มคลัสเตอร์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งฟาร์มปลากัด ผู้รวบรวม ( Transhipper ) ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และตัวแทนผู้ส่งออกภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี 5 เครือข่าย ผู้ประกอบการ 700 รายในพื้นที่กรุงเทพมหาครและปริมณฑล นครปฐมและจังหวัดโดยรอบภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น  และภาคใต้ สงขลา

 

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

             คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 131 ล้านบาท  สสว.ต้องการสานต่อเอสเอ็มอีให้เติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการให้ความรู้ ขยายผล ที่สำคัญต้องการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบการเสียภาษีที่ถูกต้องเพราะจะทำให้เรารู้ระดับการเจริญเติบโตของธุรกิจจากการเสียภาษีได้ รวมถึงการเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 

ใกล้ความจริง ! ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่