royal coronation
วันที่ 18 กันยายน 2562
ข่าวทั่วไป

แคมป์หุ่นยนต์ AI กระจายความรู้อุดมศึกษาสู่มัธยม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 09:07 น.
มกรุงเทพ,กองทุนสุรพงษ์,จัดแคมป์หุ่นยนต์ AI,กระจายความรู้สู่มัธยม
Shares :

ม.กรุงเทพ จับมือ กองทุน ดร.สุพงษ์ จัดแคมป์หุ่นยนต์ AI กระจายความรู้อุดมศึกษาสู่มัธยม

 

          เพราะตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial intelligence) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล จึงจัดโครงการ Young AI Robotics ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค้ด (Coding) ให้แก่อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 10 โรงเรียนต้นแบบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

 

 

          โครงการ Young AI Robotics เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ กับกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล โดยเชิญโรงเรียนต้นแบบ 10 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2,  นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, ร่องคำ, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, ศรีบุณยานนท์, สตรีวิทยา 2 และอัสสัมชัญธนบุรี ให้ส่งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลายมาเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียน Coding สำหรับ AI Robotics หรือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นการประสานองค์ความรู้ด้านการสร้างหุ่นยนต์และการสร้างปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน ซึ่งตลอดทั้งโครงการจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 ปี ทั้งนี้กองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ได้มอบหุ่นยนต์ TurtleBots3 พร้อมซอฟต์แวร์โปรแกรม ROS (Robot Operating System) ให้แก่ทุกโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัดต่อไปด้วย  
 

 

          ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ว่า “มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่พัฒนาหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้ทันสมัยและสอดรับกระแสโลกเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการ Young AI Robotics หรือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ขึ้น เพื่อที่จะปลูกฝังทักษะให้เยาวชนมีความสามารถในการเขียนโค้ดสำหรับ AI ซึ่งถือเป็นภาษาแห่งโลกอนาคต เพราะปัจจุบันการเขียนโค้ดควรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนเหมือนวิชาหลักอื่นๆ อีกทั้งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลด้วย โครงการนี้จึงนับว่าตอบสนองนโยบายชาติอย่างแท้จริง”

 

 

          ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก ม.กรุงเทพ และประธานกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล กล่าวถึงเหตุผลที่มอบเงินสนับสนุนโครงการว่า “การบ่มเพาะทักษะด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก เพราะเยาวชนซึ่งเป็นฐานรากของชาติ สมควรได้รับการเสริมสร้างทักษะให้แข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิม ก็จะทำให้ต่อยอดองค์ความรู้ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็สามารถลงมือทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติได้ทันที”

 

 

          ปัจจุบันเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ เพราะถูกนำมาใช้ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และเมื่อนำเทคโนโลยี AI มาประสานเข้ากับหุ่นยนต์ ก็ทำให้เกิดเป็น AI Robotics ที่สามารถนำมาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลากหลายมิติ AI จึงกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกอนาคต

 

 

          ดังนั้นการที่มีความรู้ด้าน AI Coding ก็จะทำให้เยาวชนรู้เท่าทันวิวัฒนาการของดิจิทัล มีปัญญาเหนือปัญญาประดิษฐ์ และสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป โดยโครงการในครั้งนี้เป็นเฟสแรก และจะมีเฟสต่อไปในอนาคต.

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ