'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย

ข่าวทั่วไป  :  13 ต.ค. 2561

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กับบทบาทการเป็นฮับด้านการศึกษาและโครงข่ายวิจัย

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งมี รศ.สมศักดิ์ มิตะถา เป็นผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า อีกหนึ่งบทบาทของ UniNet คือการเป็นฮับด้านการศึกษาและโครงข่ายวิจัย ซึ่งปัจจุบัน UniNet นอกเหนือจากการให้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เชื่อมต่อเข้าใช้สารสนเทศและแหล่งข้อมูลทั่วโลกแล้ว ยังเป็นแหล่งสารสนเทศและแหล่งจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาและการวิจัยขนาดใหญ่ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย

          รศ.สมศักดิ์ บอกอีกว่า สำหรับ UniNet เป็นฐานข้อมูลสำคัญหลักๆที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย 1. มี “คลังวิทยานิพนธ์” หรือโครงการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ซึ่งมีวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย และหนังสือหายาก ให้สืบค้น มากกว่า 450,000 รายการ 2.ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม หรือ Union Catalog ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดที่ร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด เพื่อจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลกลาง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรที่ต้องการได้จากฐานข้อมูลเดียว โดยปัจจุบันเกิดความร่วมมือแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดระหว่างห้องสมุดได้ ซึ่งมีฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในระบบแล้วกว่า 2 ล้านรายการ  

          3.ฐานข้อมูลวารสารเพื่อการอ้างอิง (Reference Database) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กำกับ จำนวน 78 แห่ง 4.ให้บริการ Eduroam 5.ให้บริการ Tele/Vdo Meeting และ Tele Medicine และ 6.ให้บริการทีวีครูเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาที่ห่างไกล

'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย          "นอกเหนือจากการให้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เชื่อมต่อเข้าใช้สารสนเทศและแหล่งข้อมูลทั่วโลกแล้ว เครือข่าย UniNet ยังเป็นแหล่งสารสนเทศและแหล่งจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาและการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แล้วนั้น ยังมีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสมาชิกมาใช้บริการมากกว่า 6 ล้านคน อันสอดคล้องกับพันธกิจของ UniNet ที่ว่าจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” รศ.สมศักดิ์ ระบุ

'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย          รศ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า UniNet เป็นเครือข่ายเดียวในประเทศไทยที่เชื่อมต่อตรงกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยกับประเทศอื่นทั่วโลก โดยมีการทำความร่วมมือระหว่าง UniNet กับ ThaiSarn (Thai Social/Scientific Academic and Research Network) เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยไทยในนาม ThaiREN (Thai Research and Education Network) โดย ThaiREN เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย TEIN ของสหภาพยุโรปและเอเชีย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศญี่ปุ่น (JGN) ที่ขนาดความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาทีของแต่ละเครือข่าย ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ประเทศต่างๆ นิยมใช้ ทำให้เกิดชุมชนทางด้านการศึกษาวิจัยเพื่อให้คนไทยได้ศึกษาผลงานวิจัยจากต่างประเทศ นับเป็นหนึ่งในพันธกิจของ UniNet ในการใช้เครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ขณะเดียวกันที่ผ่านมามีการใช้โครงข่ายดังกล่าวในการเรียนการสอนระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มสมาชิก UniNet เช่น การใช้งานระบบประชุมทางไกลเพื่อการสาธิตผ่าตัด, การประชุมและการวินิจฉัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลในประเทศไทยกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลในต่างประเทศ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง ซึ่ง UniNet ก็พร้อมให้บริการกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย          “การใช้ระบบโครงข่ายในการประชุม UniNet จะเปิดให้บริการผ่าน 2 ระบบ คือ ระบบ Video Conference System (VCS) แบบความละเอียดสูง เสมือนผู้ใช้งานนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และระบบ Web Conference System ระบบนี้ผู้ใช้มีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถใช้งานประชุมหรือจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้ และยังสามารถใช้ Mobile เข้าร่วมประชุมในระบบนี้ได้ด้วย โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่ต่างที่กันในหลายๆ จุด” ผู้อำนวยการ UniNet กล่าวย้ำ

'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย

          อย่างไรก็ตาม UniNet ยังได้วางระบบการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้งานต่างระบบกัน (MCU) Microcontroller Unit แต่สามารถประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดประชุม การเรียนการสอน หรือการปรึกษาหารือ ไม่เพียงแต่การจัดระบบโครงข่ายเพื่อกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น

'UniNet'เป็นฮับการศึกษา-วิจัย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่