แจกทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้มุ่งมั่นเลิกยาเสพติด

ข่าวทั่วไป  :  11 ก.ย. 2561

ป.ป.ส.คัดผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด มุ่งมั่นกลับตัวไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 31 ราย รับทุนประกอบอาชีพ วงเงินกว่า 6 แสนบาท

 

          จ.กาญจนบุรี -11 ก.ย.61 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ปปส.ภ.7 โดยมีผู้เข้ารับทุน จำนวน 31 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 656,250 บาท

 

แจกทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้มุ่งมั่นเลิกยาเสพติด

 

          นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคม ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคม การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้โอกาสแก่ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการกลับตัวกลับใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้ เป็นการให้ทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้ประกอบอาชีพที่สุจริต และต่อยอดอาชีพเดิม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปได้ 

 

แจกทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้มุ่งมั่นเลิกยาเสพติด


          สำหรับปีงบประมาณ 2561 ปปส.ภาค 7 ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด, ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับอำเภอ และเครือข่ายภาคประชาชน พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนประกอบอาชีพ ที่เป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ บังคับบำบัด และต้องโทษ ในปี 2559-2560 ที่มีฐานะยากจนขัดสน ไม่เคยได้รับทุนสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่น และผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถดำเนินการประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 31 ราย โดยมีอาชีพที่ขอรับทุน ได้แก่ อาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ งานช่าง และค้าขาย เป็นต้น.

 

แจกทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้มุ่งมั่นเลิกยาเสพติด