ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.ค. 2561

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ที่บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
           วันนี้ เวลา 09.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการเปิดหน่วยพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิ  เก็บขยะ ใบไม้  รื้อถอนเต๊นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำความสะอาดอาคารที่ทำการวนอุทยาน ฯ ห้องสุขา ปรับพื้นดิน เพื่อฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์ของถ้ำหลวง ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามปลอดภัย โดยในวันนี้มีประชาชนจิตอาสาช่วงอายุต่าง ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ กว่า 5,000 คน มาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ให้คืนสู่ธรรมชาติดังเดิม

 

     ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

       ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ถ้ำหลวง