"บังคับคดี"ขายทอดตลาดกว่า 76 ล้านบาท

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.ค. 2561

"กรมบังคับคดี"ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์ได้กว่า 76 ล้านบาท

   

14 กรกฎาคม 2561 "กรมบังคับคดี"ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยสามารถขายทรัพย์ได้กว่า 76 ล้านบาท 

 

กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง และนางจิตรา พรมจาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในมหกรรมขายทอดตลาด สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3

 

"บังคับคดี"ขายทอดตลาดกว่า 76 ล้านบาท

 

โดยมีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจำนวน 28 คดี มีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาด ประมาณ 120 ราย ณ ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยผลการขายทอดตลาดในวันนี้ ขายได้ 10 คดี 10 รายการ ราคาประเมิน 12,420,046.12 บาท ขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.88  

 

"บังคับคดี"ขายทอดตลาดกว่า 76 ล้านบาท

 

และภายในวันเดียวกัน สำนักงานแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน นัดที่ 2 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในมหกรรมขายทอดตลาด

 

"บังคับคดี"ขายทอดตลาดกว่า 76 ล้านบาท

 

สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โดยมีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจำนวน 129 คดี มีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาด จำนวน 150 ราย โดยผลการขายทอดตลาดในวันนี้ ขายได้ 31 คดี 32 รายการ ราคาประเมิน 102,149,324.50 บาท ขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 62,010,000 บาท ราคาขายสูงกว่าราคาประเมิน 1.75 เท่า

 

"บังคับคดี"ขายทอดตลาดกว่า 76 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่