กปน.เดินหน้าจัดงาน"สัปดาห์วิชาการ กปน. 2561"   

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.ค. 2561

กปน. เดินหน้าจัดงาน "สัปดาห์วิชาการ กปน. 2561"   เสวนาเรื่องใกล้ตัว "พ.ร.บ. น้ำ กับ อนาคตการประปา" แข่งขันทักษะวิชาชีพประปา


           เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วิชาการ กปน. ประจำปี 2561” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ พัฒนา ค้นคว้านวัตกรรม ก้าวล้ำสู่องค์กรสมรรถนะสูง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ การพัฒนากระบวนงาน ด้านงานวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กปน. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ กปน. และคณะผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

       กปน.เดินหน้าจัดงาน"สัปดาห์วิชาการ กปน. 2561"   

          ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่กำลังเป็นที่สนใจ ในหัวข้อ “พ.ร.บ. น้ำ กับ อนาคตการประปา” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ศ. ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

       กปน.เดินหน้าจัดงาน"สัปดาห์วิชาการ กปน. 2561"   

          พร้อมด้วย การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2561 ซึ่งแบ่งเป็น 1.ด้านนวัตกรรม (ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประเภทนวัตกรรมอื่น ๆ ประเภทข้อเสนอโครงการนวัตกรรม) 2.ด้านการพัฒนากระบวนงาน (ประเภทการพัฒนากระบวนงานใหม่ ประเภทการพัฒนาต่อยอดกระบวนงานที่เคยนำเสนอและมีการนำไปใช้จริง) และ 3.ด้านตลาดนัดความรู้ (ประเภท Knowledge Sharing ประเภท Knowledge Need) โดยคัดเลือกจาก 110 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เหลือเพียง 21 ผลงาน ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ของแต่ละประเภท

         กปน.เดินหน้าจัดงาน"สัปดาห์วิชาการ กปน. 2561"   

        นอกจากนี้ ยังมีการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา (MWA Tapping Contest 2018) การประกวด Show Time 9 สายงาน (การสรุปองค์ความรู้ของแต่ละสายงาน ควบคู่บูธนิทรรศการ 9 สายงาน) เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน