"แค้มป์รักษ์น้ำ"กปน.ปลูกสำนึกเยาวชน

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.ค. 2561

กปน.เดินหน้าสานต่อกิจกรรม"แค้มป์รักษ์น้ำ"ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชน ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม ติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำ

 

12 กรกฏาคม  2561นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

"แค้มป์รักษ์น้ำ"กปน.ปลูกสำนึกเยาวชน

 

ทั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือ raindropฐานสายชลงาม น่ามอง ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและวัฏจักรของน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา Scientistฐานทดลอง วิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนได้ทดลองการวัดค่าต่าง ๆ ในน้ำ

 

"แค้มป์รักษ์น้ำ"กปน.ปลูกสำนึกเยาวชน

 

ทั้งนี้ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่าง  drop ฐานน้ำสะอาด ปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำ อาทิ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และความรู้เกี่ยวกับ “ความนำไฟฟ้า” ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ และ spanner ฐานประปาใส่ใจ ชุมชน เป็นการเรียนรู้เครื่องมือเเละอุปกรณ์ประปา รวมทั้งทดลองต่อท่อตามเเบบจำลอง และซ่อมท่อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาแบบง่าย ๆ ในบ้าน ช่วยลดน้ำสูญเสียจากการรั่วไหล โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 159 คน จากโรงเรียนวัดบัวหลวง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนวัดดาวเรือง และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรม 

 

"แค้มป์รักษ์น้ำ"กปน.ปลูกสำนึกเยาวชน

 

พร้อมกันนี้กปน.ได้ติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำแทนก๊อกเดิมแก่โรงเรียนวัดบัวหลวง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และทุนอาหารกลางวันรวมมูลค่า 40,000 บาท แก่ทั้ง 4 โรงเรียนอีกด้วย

 

"แค้มป์รักษ์น้ำ"กปน.ปลูกสำนึกเยาวชน