16 มิ.ย. ปิดทางคู่ขนาน 'วิภาวดี' หน้าวัดดอนเมือง

ข่าวทั่วไป  :  15 มิ.ย. 2561

16 มิ.ย. นี้ กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต กม.24 เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง แนะประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง

 

               กรมทางหลวง จะดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 8 คานบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ที่ กม.24 (หน้าวัดดอนเมือง) จำเป็นต้องปิดจราจรทางคู่ขนาน 2 ช่องจราจร ให้วิ่งในช่องทางหลักเท่านั้น

 

               กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จะดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 8 คานบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ที่ กม.24 (หน้าวัดดอนเมือง) กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางคู่ขนานจำนวน 2 ช่องจราจร  ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยจะให้รถวิ่งในช่องทางหลักเท่านั้น

 

 

16 มิ.ย. ปิดทางคู่ขนาน 'วิภาวดี' หน้าวัดดอนเมือง

 

 

               ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

               ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทร. 0 2521 0581 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)