"ป.ป.ช."ชวนเยาวชนต้านโกงเชิงรุกป้องกันทุจริต"เลือกตั้ง

ข่าวทั่วไป  :  18 พ.ค. 2561

"ป.ป.ช."มอบเกียรติบัตรเชิดชู"น้องแบม-น้องเกมส์"ยุวทูตกิตติมศักดิ์เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนชวนเยาวชนร่วมพัฒนาระบบต้านโกงเชิงรุก ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง

 

           18 พฤษภาคม 2561 "ป.ป.ช."มอบเกียรติบัตรแต่งตั้งยุวทูตกิตติมศักดิ์"น้องแบม-น้องเกมส์"หลังเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง ชวน เยาวชนร่วมพัฒนาระบบต้านโกงเชิงรุก ป้องกันทุจริตช่วง"เลือกตั้ง"

 

 

         ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการเสวนา "จัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการเยาวชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต" เพื่อตอบสนองต่อการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และเป็นฐานข้อมูลป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 

         พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรแต่งตั้งยุวทูต ป.ป.ช.กิตติมศักดิ์ แก่ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม และ น.ส.ณัฏกานต์ หมื่นพล หรือน้องเกมส์ ผู้เปิดโปงขบวนการการโกงเงินคนสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ ยังมียุวทูต ป.ป.ช. จำนวน 120 คนเข้าร่วม

 

"ป.ป.ช."ชวนเยาวชนต้านโกงเชิงรุกป้องกันทุจริต"เลือกตั้ง

 

         นางสุวณา กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งเปี่ยมด้วยพลังกาย พลังสติปัญญา และที่สำคัญคือมีอุดมการณ์ทำงานเพื่อชาติ ที่จะสามารถนำมาประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการป้องกันการทุจริต ให้เกิดพลังความร่วมมือลดปัญหาการทุจริตได้ เพราะการทุจริตนั้นเป็นตัวบ่อนทำลายเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศชาติ ดังนั้น เราต้องทำให้การทุจริตนี้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

 

          "เยาวชนต้องไม่นิ่งดูดายการทุจริต ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วม เราให้ความสำคัญกับเยาวชน เพราะเห็นว่าจะมีแรงจูงใจให้เกิดทัศนะคติที่ดี โดยเยาชนต้องมาร่วมพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริตเชิงรุก รณรงค์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ขยายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ยั่งยืน ประเทศชาติจะอยู่ได้ด้วยเยาวชนที่มีคุณธรรม และสร้างสิ่งดีๆต่อไป และเมื่อจะมีการเลือกตั้ง ทุกคนจะต้องมาช่วยกันคิดวิธียกระดับการป้องกันการทุจริตด้วย เยาวชนในโครงการนี้จะต้องไปประสานความร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษา เพื่อผนึกกำลังปราบปรามการทุจริตต่อไป" นางสุวณา กล่าว

 

         


เปิดอ่าน