"ไทย-ไนจีเรีย" เห็นพ้องร่วมปราบยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ

ข่าวทั่วไป  :  17 พ.ค. 2561

"ทูตไนจีเรีย" เยือน "ทำเนียบฯ" เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ "นายกฯ" เผย สนใจ เพิ่มการลงทุนไทยใน "ไนจีเจีย" เห็นพ้อง ร่วมมือปราบยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ

 

          เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ 

 

          พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญการหารือว่า นายกฯ กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตไนจีเรีย สู่ประเทศไทย โดยในนามของรัฐบาลไทย ขอแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย และหวังว่า เอกอัครราชทูตไนจีเรียจะเป็นกำลังสำคัญช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและไนจีเรีย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

 

          พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ด้านเอกอัครราชทูตไนจีเรียกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ โดยเอกอัครราชทูตฯจะได้มีโอกาสพบหารือกับข้าราชการระดับสูงของไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไทยเชื่อมั่นว่าไนจีเรียจะบรรลุเป้าประสงค์ของแผนฟื้นฟูและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Recovery and Growth Plan - ERGP) 


          รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า โดยปัจจุบันไนจีเรียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแอฟริกา และมีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน โดยประเทศไทยมีนโยบาย Thailand +1 และสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่ไนจีเรียสามารถเป็นประตูสู่แอฟริกา ซึ่งไทยมีความสนใจที่เพิ่มพูนการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนไทยในไนจีเรีย

 

          ไทยและไนจีเรียยินดีที่ได้มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน โดยไทยพร้อมให้ความร่วมมือในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านการสาธารณสุข การเกษตร การท่องเที่ยว และการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


          "ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือด้านกงสุลและคนเข้าเมือง ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด
ซึ่งถือเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ เอกอัครราชทูตไนจีเรียกล่าวว่า ไนจีเรียเห็นว่า ไทยสามารถเป็นประเทศต้นแบบด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตรอย่างครบวงจรได้และให้ความสนใจที่จะเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวจากไทย เริ่มตั้งแต่การปลูกข้าว การสีข้าว การพัฒนาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑ์ซึ่งไทยมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ" พล.ท.วีรชน กล่าว.

 

"ไทย-ไนจีเรีย" เห็นพ้องร่วมปราบยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ

 

"ไทย-ไนจีเรีย" เห็นพ้องร่วมปราบยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ