E-SPORT !! แบ่งเวลาเรียนเล่นออกกำลัง

ข่าวทั่วไป  :  16 พ.ค. 2561

หยุดพักเล่นเกมออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ "E-SPORT ออกเหงื่อ" ส่งเสริมมีวินัยแบ่งเวลาให้เหมาะสม

               16 พ.ค. 61  เมื่อเวลา 14.00 น.  กรมพลศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และผู้ประกอบการด้านไอที ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการ “E-SPORT ออกเหงื่อ” ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมเยาวชนผู้เล่นเกม และประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่เพลิดเพลินกับการเล่นเกม ได้ออกจากบ้าน ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น อีกทั้งยังฝึกให้ เยาวชนมีวินัยด้านกีฬา แบ่งเวลาเรียน เวลาเล่นให้เหมาะสม เป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬา 
E-SPORT ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

               ทั้งนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม นี้ จะมีการแข่งขัน E-SPORT Thailand Championship เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัลกว่าล้านบาท โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค แล้วนำผู้ชนะประจำภาค มาทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา , นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , ผู้บริหารจาก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด และบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนร่วมในงาน ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

 

 

 

E-SPORT !! แบ่งเวลาเรียนเล่นออกกำลัง

 

 

 

E-SPORT !! แบ่งเวลาเรียนเล่นออกกำลัง

 

 

 

E-SPORT !! แบ่งเวลาเรียนเล่นออกกำลัง

 

 

 

E-SPORT !! แบ่งเวลาเรียนเล่นออกกำลัง

 

 

 

E-SPORT !! แบ่งเวลาเรียนเล่นออกกำลัง