"ป.ป.ช."ขอปชช.อดทนปราบโกง 1-2 ปี เร่งเคลียร์เรื่องเก่า

ข่าวทั่วไป  :  16 พ.ค. 2561

"ปธ.ป.ป.ช."ขอปชช.อดทนงานปราบโกง 1-2 ปี จะเร่งเคลียร์เรื่องเก่า มั่นใจหลังมีกม.ปราบโกงฉบับใหม่ จะเร่งงานไต่สวนให้ได้ปีละพันเรื่อง

 

         มิราเคิล แกรนด์   16 พฤษภาคม 2561  "ปธ.ป.ป.ช."ขอปชช. อดทนงานปราบโกง 1-2 ปี จะเร่งเคลียร์เรื่องเก่า มั่นใจหลังมีกม.ปราบโกงฉบับใหม่ จะเร่งงานไต่สวนให้ได้ปีละพันเรื่อง


    

 

          พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนา เรื่อง รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่" ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในกรรมาธิการ (กมธ.) การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

 

           โดยกล่าวว่า ขอให้ประชาชนอดทน และรอดูผลการทำงานของ ป.ป.ช. อีก 1-2 ปี ซึ่งตนมั่นใจว่าหลังจากที่มี กฎหมายฉบับใหม่บังใช้แล้ว เรื่องร้องเรียนที่มีอยู่ในสารบบ ทั้งประเด็นการกล่าวหา จำนวน 1.7หมื่นเรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน 2,700 เรื่อง จะสามารถดำเนินการได้ให้เสร็จได้ภายใต้กรอบระยะเวลา

 

          อย่างไรก็ตามการทำงานที่ผ่านมา ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบเรื่องได้ ปีละ 300 เรื่อง เพราะไม่มีกฎหมายฉบับใหม่ ไม่มีกรอบระยะเวลา แต่ตนเชื่อว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับใหม่แล้ว ป.ป.ช. จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไต่สวนเรื่องได้เร็วขึ้น เข้าถึงข้อมูล เบาะแส หลังกระจายอำนาจไปทั่วจังหวัด  รวมถึงมีประชาชนที่เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่  มีพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยชี้มูลเรื่อง

          "ผมขอให้ทุกคน อดทนอีก 1-2 ปี ป.ป.ช. พร้อมจะ ทำงานทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเรื่องเก่า และ กลุ่มเรื่องใหม่ ที่กฎหมายใหม่กำหนดกรอบเวลาไว้ ส่วนเรื่องเก่า เราจะไม่ปล่อยเฉย จะพยายามทำให้เสร็จ ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อมีกฎหมายใหม่ใช้บังคับ ภายใน 1 ปี เราจะสามารถไต่สวนเรื่องได้ถึงหลักพันเรื่อง ดังนั้นความล่าช้าจะไม่มี"  พล.ต.อ.วัชพล  กล่าว