สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย

ข่าวทั่วไป  :  14 เม.ย. 2561

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ไทย ให้ทุกคนสุขกาย สบายใจ "บิ๊กตู่" ชม หลายพื้นที่เล่นสงกรานต์วิถีไทย ศปถ.สรุปยอดตาย 2 วัน 99 ศพ

          เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ไทย …13 เมษายน 2561 ความว่า พรปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2561 …ขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศล ผลบุญ แห่งความดีที่ทุกคน...ได้กระทำมาแล้ว จงร่วมกันเป็นปัจจัย อำนวยพรปีใหม่ไทยแด่ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขกาย สบายใจ ประสงค์สิ่งหนึ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์…ดังที่ประสงค์ ทุกประการเทอญฯ

          พระโอวาทธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กทม.

          เมื่อเวลา 18.00 น. เมื่อวันที่ 13 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กทม. ทรงร่วมงาน “สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561” โดยมีนายสะเหลิมไช กมมะสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมภริยา นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และข้าราชสถานเอกอัครราชทูต เฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น

          จากนั้นทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีหมอพร (พราหมณ์) สีจัน สอแพงคำฮัก เป็นผู้ทำพิธี ซึ่งเป็นผู้พี่น้องชาวลาวให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัย รวมทั้งยังเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

          ต่อมานายแสง สุขะทิวง กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน และ นายสะเหลิมไช กมมะสิต กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงจากกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยพระเกษมสำราญยิ่ง และการแสดงต่างๆ อาทิ ชุดฟ้อนยินดีต้อนรับสู่ปีท่องเที่ยวลาว สาวภูไทม่วนซื่น สาวไทดำเก็บดอกฝ้าย ฟ้อนเก็บใบชา ฯลฯ

          ทั้งนี้ นายแสง สุขะทิวง ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดเค้ก และพระราชทานเค้กให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและภริยา รวมถึงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา โดยต่างร่วมร้องเพลงวันเกิด สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงาน

          ก่อนเสด็จฯ กลับ ทรงมอบกระเช้าดอกไม้และฉายพระรูปร่วมกับนักแสดง สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องชาวลาวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดการเสด็จฯ ร่วมงาน

          ทั้งนี้การจัดงานสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย ได้จัดขึ้นรับวันสงกรานต์และฉลองวันปีใหม่เป็นประจำทุกปี (เว้นปีพ.ศ.2560) เพื่อเป็นการสานต่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 68 ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว ที่เริ่มสถาปนามาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2493 และเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันสืบต่อไป

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทยแฟ้มภาพ
 

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ระบุว่าอยากเห็นคนไทยเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสืบสานคุณค่าประเพณีที่งดงามตามแนวทาง “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภ้ย” โดยแสดงความชื่นชมที่หลายพื้นที่ได้รณรงค์ให้มีการแต่งกายชุดไทยออกไปเล่นน้ำ ซึ่งนอกจากจะดูสวยงามสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพราะเป็นการแต่งกายที่ไม่ล่อแหลมหรือโป๊อีกด้วย

          “นายกฯ แนะให้ประชาชนนำวัฒนธรรมหรือการแต่งกายประจำถิ่น ทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ มาประยุกต์ใช้ในการแต่งกายเพื่อเล่นน้ำหรือร่วมประเพณีสงกรานต์ และจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่แบบไทยถิ่นให้พี่น้องคนไทยภาคอื่นได้เรียนรู้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของแต่ละภาค ถือเป็นมิติใหม่ของเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

          พล.ท.สรรเสริญกล่าวต่อว่า นายกฯ ยังระยุอีกว่า สำหรับรูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีปฏิบัติแบบไทย เช่น การสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เอื้ออาทรต่อญาติมิตร ทำความสะอาดบ้านเรือน ที่สาธารณะ และใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำ เช่น ขันขนาดเล็ก ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เล่นน้ำอย่างสุภาพในพื้นที่ที่กำหนด หากใช้รถใช้ถนน ต้องเมาไม่ขับและมีน้ำใจให้แก่กัน รวมทั้งขอให้ภาคเอกชน ผู้จัดกิจกรรม สถานบันเทิงกำหนดเวลาเปิดปิดกิจกรรม และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย ขออวยพรให้คนไทยมีความสุข แข็งแรง และปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้และตลอดไป

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

          วันเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่สองของช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์พบเกิดอุบัติเหตุ 579 ครั้ง เสียชีวิต 60 ราย บาดเจ็บ 624 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือดื่มแล้วขับ 42.83% ขับรถเร็ว 24.35% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือจักรยานยนต์ 78.84%

          นายอาคม กล่าวว่า จากการตั้งจุดตรวจหลัก 2,032 จุด มีผู้ถูกดำเนินคดี 154,773 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 43,464 ราย ไม่มีใบขับขี่ 42,609 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ บุรีรัมย์ จำนวน 21 ครั้ง จังหวัดที่มีเสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา และสกลนคร จังหวัดละ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ เชียงราย จำนวน 23 คน

          สรุปอุบัติเหตุสะสมทางถนน 2 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,026 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 99 รายผู้บาดเจ็บรวม 1,085 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี 29 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงราย 38 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 5 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงราย 41 คน

          พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 12 เมษายน เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและผู้ฝ่าฝืน "มาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” จำนวน 56,051 ราย แยกเป็น ในส่วนรถจักรยานยนต์พบการกระทำความผิด 32,592 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 835 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 2,449 ราย และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 22,728 คน

          สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 23,459 ครั้ง ยึดใบขับขี่ 1,741 คน ยึดรถยนต์ 494 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 1,741 ราย และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 13,102 คน

          โดยสรุป 2 วัน (11–12 เม.ย. ) เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท จำนวน 59,390 ราย ส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 38,546 ราย ยึดใบอนุญาตขับขี่ 4,628 ราย และยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้ 1,475 คัน (รถจักรยานยนต์ 940 คัน, รถยนต์ 535 คัน) ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืนได้หลังเทศกาล

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ ประชาชนชาวไทยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต่างพร้อมใจกันไปทำบุญตักบาตร สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่ หลังจากนั้นเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานถึงแม้อากาศจะร้อนจัดก็ตาม

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

          เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 เมษายน ที่สวนลุมพินี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากร กทม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 166 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีประชาชนแต่งกายชุดไทยมาร่วมตักบาตร จากนั้นเวลา 08.00 น. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยหลายวงการ

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย         

          พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.จัดงานเทศกาลสงกรานต์ภายในแนวคิด “สาดสุขทุกวัย ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน” ที่สวนลุมพินี 12-15 เมษายน โดยช่วงค่ำวันที่ 12 เมษายน กทม.จัดประกวดเทพีสงกรานต์ 3 รุ่น ได้แก่ หนูน้อยสงกรานต์ เทพีสงกรานต์ลายคราม และเทพีเบาหวิว และคืนวันที่ 13 เมษายน ยังมีการประกวดเทพีสงกรานต์ ขณะเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การร่วมสักการบูชาและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล จำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดี กทม. 50 เขต การละเล่นพื้นบ้านและประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

          พล.ต.อ.อัศวินกล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้เล่นน้ำสงกรานต์ภายใต้ 5 ป คือ ปลอดแป้ง ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดปืนฉีดน้ำ ปลอดโป๊ และประหยัดน้ำ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้มีการเล่นน้ำอย่างสุภาพ

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

          “ส่วนประชาชนที่ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมา กทม.ขอให้ร่วมเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน เมื่อเล่นน้ำเสร็จแล้วค่อยกลับไปดื่มที่บ้าน เมื่อดื่มเสร็จแล้วก็นอน จะได้ไม่เกิดปัญหา ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยขณะขับขี่ ขอให้ขับขี่อย่างระมัดระวัง” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

          นอกจากนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ว่า ขอให้รักษาตัวให้รอดปลอดภัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณีของไทยดั้งเดิม ขอให้มีชีวิตใหม่ สุข สดชื่น สมหวังทั้งประเทศ

          สำหรับบรรยากาศงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ที่สวนลุมพินี ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน ประชาชนทุกเพศทุกวัยสวมทั้งชุดไทยและเสื้อลายดอกทยอยเข้าเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรม อาทิ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปประจำวันเกิด ลานก่อเจดีย์ทรายขนาดใหญ่ และจับจ่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ และของดี 50 เขต ที่มีมากกว่า 200 ร้านค้า

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย

          ส่วนที่ถนนสีลม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก โดยสน.ทุ่งมหาเมฆ ได้แจ้งปิดการจราจรถนนสีลมตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกนราลม ห้ามรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเสียงกำลังสูงเข้าพื้นที่เด็ดขาด เพื่อจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2561 เวลา 12.00-24.00 น.วันที่ 13-15 เมษายน

สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

          เช่นเดียวกับที่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศพากันเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างแน่นขนัด สนุกสนานกับปาร์ตี้โฟมกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด


สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

          ที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กทม. ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางรายสวมใส่เสื้อลายดอก บ้างก็สวมใส่ชุดไทยมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ โดยในปีนี้เน้นย้ำเล่นสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยไม่แต่งตัวโป๊-เปลือย พร้อมงดจำหน่าย-ดื่มแอลกอฮอล์ และงดเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงแป้งด้วย 


สังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทยสังฆราชประทานพร "ให้สุขกายสบายใจ" ในวันปีใหม่ไทย
 

          ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กทม. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน เน้นกิจกรรมวิถีไทย เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ ประกอบด้วย การสรงน้ำ-สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ชมนิทรรศการคุณค่าประเพณีสงกรานต์ โดยมีคณะทูตานุทูตพร้อมครอบครัวเข้าร่วม 26 ประเทศ อาทิ บาห์เรน บังกลาเทศ กัมพูชา ชิลี คิวบา คาซัคสถาน เมียนมาร์ ปากีสถาน เปรู สโลวะเกีย ศรีลังกา แม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ อินโอนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เยอรมนี

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน