ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

ข่าวทั่วไป  :  10 เม.ย. 2561

"กทม."ลุยถนนข้าวสาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง ส่งสัญญาณถึงคนไทย นักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฉวยโอกาสลวนลาม

           10 เมษายน 2561 ที่ถนนข้าวสาร นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางพัชรี อาระยะกุลรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ผู้กำกับการ สน.ชนะสงคราม ผู้อำนวยการเขตพระนคร มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เด็กเยาวชนและประชาชน กว่า100 คน ร่วมเดิน ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ไม่ดื่ม ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง"

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

           โดยเดินรณรงค์ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนไทยร่วมมือ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีสติ เคารพให้เกียรติกัน อยู่ในกรอบของกฎหมาย ภายในงานมีการแสดงรำไทย แร็พเพลง"สงกรานต์ให้ปลอดภัย" การปล่อยขบวนรถสามล้อ และเดินรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์จุดรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือในพื้นที่เล่นน้ำ

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

           นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์  เพื่อเป็นการสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยควบคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์จึงมีนโยบายเรื่องการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด กำกับ ดูแลให้การเล่นน้ำสงกรานต์มีความปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปลอดการลวนลาม การกระทำอนาจาร การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงต่าง ๆ

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

          ทั้งนี้ ในปี 2561 กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ สวนลุมพินีในระหว่างวันที่12 – 15 เมษายน 2561 และนอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 79 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งการร่วมรณรงค์การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขต ประกาศใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปี2561 

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

            และมีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ จากประชาชนในการเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ปรับแต่งพิเศษ เช่น ท่อน้ำที่มีแรงดันสูง และห้ามการกระทำอนาจารและคุกคามทางเพศต่อเด็กและสตรี รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดในการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ส่งเสริมการขาย จำกัดพื้นที่ในการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

          นางพัชรี อาระยะกุลรอง  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า การลวนลามที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะสงกรานต์ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อสตรี ที่เรียกว่า ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของการละเมิดสิทธิในร่างกายของผู้อื่น อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำต้องได้รับโทษ และผู้ถูกกระทำต้องได้รับความช่วยเหลือในทันที เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงต่อไป

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

         "ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการที่จะทำให้ประเพณีสงกรานต์ เป็นงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวด้วยนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านหากพบเห็นเหตุการณ์ การกระทำความรุนแรง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร แต่งกายอย่างไร และอยู่ในสภาพไหน อย่าเพิ่งกล่าวโทษ หรือ ตำหนิ ขอให้เชื่อว่าเขากำลังเป็นผู้เดือดร้อน และ ช่วยพวกเขาให้พ้นจากอันตรายก่อน ก็จะได้ชื่อว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา และขอให้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง" นางพัชรี กล่าว  

          เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ถนนข้าวสารถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ คาดว่าจะเป็นพื้นที่รองรับชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคือ สร้างความตระหนัก รณรงค์เรื่องการดื่มสุรา การจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มมึนเมาซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บตาย หากพิจารณาตามสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทุก ๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่าสองหมื่นราย

ลุยข้าวสาร ! รณรงค์"สงกรานต์"ปลอดภัย

           หากนับเฉพาะช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี 60 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 รายจะพบว่าประเด็นหลักยังคงเป็นเรื่องการเมาแล้วขับและการขับรถเร็ว ยิ่งแอลกอฮอล์ในเลือดมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุมากเท่านั้นและเพิ่มโอกาสลวนลาม อนาจารมากขึ้น ซึ่งจะมีผลเสียร้ายแรงต่อการท่องเที่ยว เพราะบางชาติเห็นว่าเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวด และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การควบคุมพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นทางหนึ่งในการลดผลกระทบ  ลดอุบัติเหตุ ลดการลวนลามคุกคามทางเพศเพราะแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญ อยากวิงวอนให้ประชาชนผู้ประสบเหตุการณ์ผลกระทบจากน้ำเมา  ถูกคุกคามทางเพศ   รวมไปถึงผู้ที่เห็นเหตุการณ์  ต้องแจ้งเหตุ อย่าทำเหมือนธุระไม่ใช่ เพราะสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ      

  

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน