ขุดให้ดี-ไถให้ไว ทำไม่ได้-เรียนไม่จบ !!

ข่าวทั่วไป  :  14 มี.ค. 2561

นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนวิชาการเกษตร ภาคปฏิบัติ ต้องเก็บชั่วโมงในท้องนาให้ครบ 32 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะไม่จบ

 

               วิทยาลัยจิ่นเฉิง ของมหาวิทยาลัยเสฉวน กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนวิชาการเกษตร ภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องเก็บชั่วโมงในท้องนาของมหาวิทยาลัยให้ครบ 32 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเรียนจบได้  ดูข่าวต้นฉบับ

 

ขุดให้ดี-ไถให้ไว ทำไม่ได้-เรียนไม่จบ !!

 

ขุดให้ดี-ไถให้ไว ทำไม่ได้-เรียนไม่จบ !!

 

               โดยหลังครบ 32 ชั่วโมง นักศึกษาต้องสามารถเตรียมหน้าดิน ไถคราดกำจัดวัชพืช หว่านเมล็ด และใส่ปุ๋ยได้

 

ขุดให้ดี-ไถให้ไว ทำไม่ได้-เรียนไม่จบ !!

 

ขุดให้ดี-ไถให้ไว ทำไม่ได้-เรียนไม่จบ !!

 

               และเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการทำเกษตรในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นปีแรก โดยจัดแข่งขันหลายประเภท ทั้งไถหน้าดิน ขุดดิน และปลูกพืช ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนก็มีหลากหลาย เช่น ทำได้ไวและทำได้ในปริมาณมาก หรือทำได้อย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น ส่วนบรรยากาศก็สนุกสนานดังที่เห็น

 

 

 

 

--------------------

(ที่มา : China Xinhua News)