แก้รถติด! จ่อเดินรถทางเดียว'ช่องเขาตะโก'

ข่าวทั่วไป  :  14 มี.ค. 2561

ประชุมร่วม 2 จังหวัด เตรียมจัดเดินรถทางเดียว "ช่องเขาตะโก" ครั้งแรก เลี่ยงช่องตะกิ่ว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปร่วมประชุมแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่องตะโก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตาพระยา อ.ตาพระยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว , นายอำเภอตาพระยา , ตำรวจ ทหาร ทางหลวง ขนส่ง ซึ่งมีหน่วยงานจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และใช้ในการบริหารจัดการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 บนทางหลวงหมายเลข 348 บริเวณช่องเขาตะโก ผ่านไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

               ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมเสนอให้มีการเปิดใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3308 ช่องตะกิ่ว ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2561 ช่วงเวลา 06.00-18.00 น.เพื่อระบายการจราจรที่คับคั่งบนเส้นทางหลักถนนสาย 348 ช่วงช่องตะโก ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านสภาพแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ และการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยมติที่ประชุมเสนอให้มีการจัดการเดินรถทางเดียว หรือวันเวย์ ในการขึ้น-ลง ช่องตะโก เพื่อลดความแออัดของจำนวนรถที่เดินทางขึ้น-ลงเขาช่องตะโก โดยจะประสานไปยัง นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการใช้ระบบการเดินรถทางเดียวร่วมกัน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วเป็นฝ่ายประสานงานต่อไป

 

แก้รถติด! จ่อเดินรถทางเดียว'ช่องเขาตะโก'

 

               “ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณช่องตะโก ที่พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระแก้วเพื่อไปยังภาคอีสานเหนือและอีสานใต้ ซึ่งมีรถที่ผ่านช่องตะโก ประมาณ 12,000 คันต่อวัน ทำให้การสัญจรไปมาเกิดอุปสรรคในการเดินทางและใช้เวลาในการเดินทางมาก วันนี้จึงได้มีการหารือกันว่า เราจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยผลการหารือสรุปได้ 2-3 ประเด็นที่จำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย คือ ช่วงวันที่ 11-12 เม.ย.ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้น จะทำเป็นเส้นทางวันเวย์หรือเดินรถทางเดียว จากสระแก้วไปบุรีรัมย์ เพื่อให้รถคล่องตัวและบรรเทาปัญหารถติด ส่วนช่วงขากลับ วันที่ 16-17 เม.ย.จะเป็นวันเวย์จากจังหวัดบุรีรัมย์มาที่สระแก้ว” นายพรพจน์ กล่าวและว่า

               อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นแนวคิดแนวทางของทาง จ.สระแก้ว ซึ่งจำเป็นต้องนำเรียนไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยว่า มีแนวคิดในการร่วมแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งในอดีตไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน หากเห็นชอบร่วมกันแล้วว่า เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาการจราจรและประชาชนได้รับความสะดวก ก็น่าจะมีการดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรก