น้ำโขงแห้ง-โขดหินผุด! เรือติดหาดทราย

ข่าวทั่วไป  :  14 มี.ค. 2561

แม่น้ำโขงแห้ง ทำเรือติดหาดทราย โขดหินผุดเต็มลำน้ำโขง ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ

 

               วันที่ 14 มี.ค.61 ผลพวงของภัยแล้งและการควบคุมการระบายน้ำของประเทศจีนจากเขื่อนจิ่งหง หรือเขื่อนเชียงรุ้ง ที่ตั้งอยู่ในเขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำไปทางทิศเหนือประมาณ 261 กิโลเมตร ยังคงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตลอดไปถึงบริเวณแก่งผาได อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ยังคงแห้งหนัก โดยเฉพาะเนินสามเหลี่ยมทองคำ และจุดบ้านแก่งไก่และคอนผีหลง อำเภอเชียงของ น้ำโขงแห้งจนมีโขดหิน ผุดทั่วแม่น้ำโขง ทำให้เรือทุกชนิดรวมทั้งเรือท่องเที่ยวสัญจรไปมาอย่างยากลำบาก

 

น้ำโขงแห้ง-โขดหินผุด! เรือติดหาดทราย

 

               โดยเช้านี้ระดับน้ำโขงบริเวณจุดวัดหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อยู่ที่ 2 เมตร 4 เซนติเมตร จากเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2 เมตร 5 เซนติเมตร ลดลงจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเดินเรือท่องเที่ยวและเรือบรรทุกสินค้าระหว่างไทย – จีน จนเข้าสู่ขั้นวิกฤติและพบว่ามีเรือที่บรรทุกสินค้าสัญชาติลาว ติดอยู่กลางแม่น้ำโขง บริเวณบ้านป่าสักหางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน โดยทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย หรือ นรข.เขตเชียงราย ต้องนำเรือไปช่วยลากจูงและต้องจัดกำลังพร้อมเรือออกลาดตระเวน เพื่อคอยช่วยเหลือลากจูงเรือที่ติดเนินทรายที่โผล่ขึ้นมาขณะน้ำแห้งและร่องน้ำมีการเปลี่ยนทิศจนชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ

 

น้ำโขงแห้ง-โขดหินผุด! เรือติดหาดทราย

 

               เช่นเดียวกันบริเวณมองป่าแหลว ชายแดนเมียนมาและ ส.ป.ป.ลาว ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำไปประมาณ 53 กิโลเมตร แม้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแต่เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ยังไม่สามารถแล่นได้ต้องนำเรือเล็กไปขนถ่ายสินค้าจากเรือเพื่อให้เรือมีน้ำหนักเบาจนสามารถแล่นผ่านจุดที่น้ำแห้งไปได้