"บิ๊กจิน"ถกรัฐบาล 3 ประเทศแก้ปัญหายาเสพติด

ข่าวทั่วไป  :  14 มี.ค. 2561

"บิ๊กจิน"ประชุมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 3 ประเทศไทย โคลอมเบีย เยอรมนี แก้ปัญหายาเสพติด

          14 มี.ค.61 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61  ได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนาย Enrique Gil Botero รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายของโคลอมเบียและคณะ 

         โดยพลอากาศเอกประจิน  กล่าวขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบียที่ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาทางเลือกของไทยมาโดยตลอด และได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก และใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโคลอมเบีย โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันหารือถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานกลางด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโคลอมเบีย

         จากนั้น พลอากาศเอก ประจิน ได้เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายและกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลโคลอมเบีย และรัฐบาลเยอรมนี ในหัวข้อ “Exchange Beyond Borders : Trilateral Cooperation on alternative development between Thailand, Columbia and Germany” โดยมีผู้แทนรัฐบาลโคลอมเบียและผู้แทนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมในการหารือและขึ้นกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้ด้วย

          โดยพลอากาศเอก ประจิน  กล่าวว่า ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทางเลือก ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาดอยตุง และยินดีที่จะถ่ายทอดแนวทางและประสบการณ์ให้ทางรัฐบาลโคลอมเบีย โดยขอขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบียและเยอรมนีที่ได้ร่วมดำเนินโครงการด้านการพัฒนา และได้ร่วมกันผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนอย่างจริงจัง และได้ร่วมกันขยายแนวคิดด้าน AD (Alternative Development) ให้กับประเทศที่มีความสนใจ