โปรดเกล้าฯโผโยกย้ายทหาร กลางปี 260 ตำแหน่ง

ข่าวทั่วไป  :  14 มี.ค. 2561

โปรดเกล้าโผทหาร 260 ตำแหน่ง ดัน "บิ๊กบี้" ขึ้นรอง มทภ.1 จ่อขึ้น มทภ.1 ปลายปี ไฟเขียว "เสธ.อ๊อฟ" คุม ผบ.พล.1 รอ. หน่วยสำคัญในปัจจุบัน

 

          14 มี.ค. 61 - เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 260 ตำแหน่ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้สนองรับราชโองการ มีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้

          กระทรวงกลาโหม อาทิ พล.อ.รุจ กสิวุฒิ ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 18 (ตท.18) ขยับเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร (ตท.18) เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ฤทธี อินทราวุธ (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพล.อ.ท.)   พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ( ตท.30) ผู้บังคับการกรมทหารพัฒนาที่1 เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้พ.อ.นิมิตต์ ถือเป็นนายทหารคนสนิทพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
     
          ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ พล.ท.ดุษฎี อินทรพล (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพล.อ.) พล.ท.จีรยุทธ ทุนเจริญ (ตท.17) เป็นผู้ทรงคุณพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ (ตท.17) เป็นจเรทหาร พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ.ชนินทร์ โตเลี้ยง (ตท.19) เป็นเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ตท.19) เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร พล.ต.พร ภิเศก (ตท.19) เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

          ส่วนกองทัพบก เช่น "เสธ.อ๊อฟ" พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24 ) ซึ่งเป็นบุตรชายของพล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ขยับจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นหน่วยที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับสถาบัน พร้อมทั้งขยับ "บิ๊กบี้" พล.ต.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อจ่อขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในช่วงปลายปี  

          ขณะที่พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์  รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 ซึ่งเป็นน้องรักของพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นครองยศอัตรา พล.ต.ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นอกจากนี้ยังมีการมีการขยับพล.ต.วุฒิชัย นาควานิช (ตท.23)  รองแม่ทัพภาคที่1 ซึ่งเป็นน้องชายของพล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี  ขึ้นอัตราพล.ท.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

          สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้ผลักดัน "เสธ.ยอง" พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อจ่อขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในช่วงปลายปี โดยพล.ต.ภูมิพัฒน์ มีอายุราชการถึงปี 2566 พร้อม ขยับ พ.อ.ชาตรี กิตติขจร เพื่อนตท.21 ของพล.ท.สุนัย ปะภูชเนย์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขึ้นเป็นผบ.พล.รพศ.1  

          ด้านกองทัพภาคที่ 2 พล.ต. ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ (ตท.18) ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 (ผบ.พล.ม.3 ) ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พ.อ.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ (ตท.20)  เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ตท.20) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน (ตท.22)  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 

          นอกจากนี้ยังได้มีการปรับให้ พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นเจ้ากรมข่าวทหารบก พล.ต. ศักดา ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ เป็นผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และพ.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์  ฝ่ายเสนาธิการผบ.ทบ. ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก

          ในส่วนของกองทัพเรือนั้น พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ (ตท.18) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขยับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ (ตท.18) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา (ตท.16) เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ (ตท.19)  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3  พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ (ตท.18) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.นภดล สำราญ (ตท.19) เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ (ตท.21) รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 

          กองทัพอากาศ พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพล.อ.อ.) พล.อ.ท.หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพล.อ.อ.) พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นเจ้ากรมช่างอากาศ. 

 

อ่านรายละเอียด โปรดเกล้าฯโผโยกย้ายทหาร กลางปี 260 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯโผโยกย้ายทหาร กลางปี 260 ตำแหน่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่