อธิการ มมส.ปิดปากเงียบ ผลสอบ อ.สั่งกราบ (คลิป)

ข่าวทั่วไป  :  13 มี.ค. 2561

อธิการ มมส.ปิดปากเงียบ ผลสอบ อ.สั่งกราบ ขณะที่ ประธานการสอบสวนข้อเท็จจริงระบุ จะจัดเวทีให้อาจารย์และนิสิตคุยกัน ลดความขัดแย้ง

 

          วันที่ 13 มีนาคม 2561 - ที่กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี อาจารย์สั่งให้นักศึกษากราบขอโทษเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น และกรณีใช้มือฟาดนิสิต นส.ปณิดา ยศปัญญา ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริต ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

          ดร.มลฤดี ได้เปิดเผยว่า มีการสอบสวนตลอดทั้งวัน ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ทำงานอย่างอย่างเต็มที่ ส่วนขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จนั้น ได้ประชุมและส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กับทางอธิการบดีแล้ว และได้รายงานผลไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เพื่อทราบแล้ว

         โดยในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกับ นางสายไหม ไชยศิรินทร์ อาจารย์ที่ นส.ปณิดา อ้างว่า สั่งให้กราบขอโทษเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น นั้น อาจารย์มีท่าทีเครียด ในระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ โดยหลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดพื้นที่สำหรับพูดคุยระหว่างนางสายไหม ไชยศิรินทร์ หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กับนางสาวปณิดา เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น

         ในขณะที่ ตลอดทั้งวันผู้สื่อข่าวไปรอสอบถามผลการสอบข้อเท็จจริง แต่ทางด้านศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี ไม่ได้ให้สัมภาษณ์และไม่เปิดเผยข้อมูลการสอบสวนกับทางสื่อมวลชน และไม่ได้ให้เหตุผลของการไม่เปิดเผยผลการสอบสวนครั้งนี้

         ทางด้าน ผศ.ดร.วิรัตน์ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ เปิดเผยว่า สำหรับ 6 ประเด็นการสอบสวน อย่างประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ 2 ประเด็นหลักคือเรื่องสั่งกราบขอโทษ และเรื่องการฟาดหลัง นั้น ประธานสภาคณาจารย์ระบุว่าผลการสอบ ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตคือ ประเด็นที่นักศึกษาแจ้งกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามีการทุจริตในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 แต่อาจารย์ ไม่มีการดำเนินการใดๆ ซึ่งตรงนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์

         “ในส่วนของการออกมาแถลงข่าวถึงผลการสอบสวน เนื่องจากว่าอยู่ในความสนใจของสังคม ควรจะมีการแถลงข้อเท็จจริง ให้สังคมรับรู้ไม่ควรนิ่งเงียบเพราะจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ในหลายๆประเด็น”ผศ.ดร.วิรัตน์ กล่าว 

---------//---------