"นายกฯ"เตรียมบินซิดนีย์ประชุมอาเซียน-ออสซี่

ข่าวทั่วไป  :  13 มี.ค. 2561

"นายกฯ"เตรียมบินซิดนีย์ร่วมประชุมอาเซียน-ออสซี่ 17-18 มี.ค.นี้ ถกร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ ก่อการร้ายอาเซียนออสเตรเลีย

           13 มี.ค. 61 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค.ที่นครซิดนีย์ โดยการประชุมครั้งนี้จะมีประเทศจากสมาชิกอาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนเข้าประชุมด้วยเป็นครั้งแรกระหว่างผู้นำอาเซียนกับเครือรัฐออสเตรเลีย นอกภูมิภาคอาเซียน การประชุมภายใต้หัวข้อเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาคจะเน้นข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

           ทั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประการได้แก่ ความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนออสเตรเลีย หุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย และยุทธศาสตร์ภูมิภาคและระดับโลก หลังการประชุมจะมีการรับรองเอกสารเกี่ยวกับการประชุม 2 ฉบับ คือ ร่างปฏิญญาซิดนีย์ ร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้เป็นกรอบการทำงาน เสริมสร้างความร่วมมือประสานงานระหว่างอาเซียนออสเตรเลีย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง ประสบการณ์ แนวปฏิบัติ ที่แต่ละฝ่ายมีขีดความสามารถ รวมทั้งการรับมือสถานการณ์ก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งบันทึกความเข้าใจมีผลหลังการลงนาม โดยทั้งสองส่วนไม่มีถ้อยคำให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศ