ฝนหลวงขยายพื้นที่บินยับยั้ง'พายุลูกเห็บ'ในภาคอีสาน

ข่าวทั่วไป  :  13 มี.ค. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขยายพื้นที่รฝนหลวงบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ พร้อมตั้งฐานเพิ่มสารฝนหลวงช่วยพื้นที่ภาคเกษตรภาคอีสาน

 

               วันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ภาวะภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความรุนแรงจากการเกิดพายุลูกเห็บได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงฯ

               จึงได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมจากการปฏิบัติฝนหลวงประจำวัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยการใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน Super King Air ซึ่งสามารถบินสูงได้กว่า 20,000 ฟุต และนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแกนของผลึกน้ำแข็งธรรมชาติ ยิงเข้าไปภายในก้อนเมฆเย็นหรือก้อนเมฆอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียจากพายุลูกเห็บ

               ทั้งนี้กรมฝนหลวงฯ ได้จัดเครื่องบิน Super King Air เตรียมพร้อมไว้ที่กองบิน 46 พิษณุโลก ซึ่งสามารถบินขึ้นปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทันในภาวะที่สภาพอากาศมีโอกาสเกิดพายุลูกเห็บ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ขึ้นบินเพื่อปฏิบัติสลายเมฆลูกเห็บแล้วในบางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมิ เลย

               สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร และภารกิจเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 2 หน่วยคือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งสารเติมสารฝนหลวงเพิ่มอีก 1 ฐานที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมทั่วทั้ง 20 จังหวัด ทั้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 12 เขื่อน

               นายสุรสีห์ ยังกล่าวอีกว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งให้บริการประชาชน เกษตรกร สามารถแจ้งและขอรับบริการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าหรือพายุลูกเห็บ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่