หลายจังหวัดจัดกิจกรรม'วันช้างไทย'

ข่าวทั่วไป  :  13 มี.ค. 2561

"วันช้างไทย" หลายจังหวัดจัดกิจกรรมสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยว

 

ภูเก็ต - ปางช้าง จ.ภูเก็ตจัดบุฟเฟ่ต์ “วันช้างไทย”              

               จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” โดยการริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

 

หลายจังหวัดจัดกิจกรรม'วันช้างไทย'

 

               เนื่องในวันช้างไทยดังกล่าวทางบริษัท เอลลิเฟนท์รีไทร์เม้นท์ ปาร์ค ภูเก็ต ตั้งอยู่ภายในซอยเชิงทะเล 1 (ตรงข้ามวัดเชิงทะเล) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และมีการประพรมน้ำมนต์ให้กับคนและช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลของปางช้าง และยังจัดบุฟเฟ่ต์ผักผลไม้ อาทิ กล้วย อ้อย สับปะรด แตงโม เป็นต้น ให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลจำนวน 12 เชือก เพื่อขอบคุณช้างทุกเชือกที่มีการนำมาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการและร่วมกันให้อาหารช้าง ตลอดจนบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นกิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับช้างที่นำมาให้บริการนั้นจะมีความเป็นกันเอง เพราะช้างส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่ปลดระวางจากที่อื่น

               สำหรับกิจกรรมนำช้างมาบริการของปางแห่งนี้ จะแตกต่างจากปางช้างทั่วๆ ไปที่มักจะเป็นการให้นักท่องเที่ยวนั่งช้างชมธรรมชาติ แต่ที่นี่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของช้างและลักษณะของช้างแต่ละชนิด มีการสอนวิธีการจัดเตรียมอาหารสำหรับช้างและพาช้างเดินป่า โดยจะไม่มีการนั่งช้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ที่พิเศษคือ จะมีกิจกรรมสปาช้าง ซึ่งจะเป็นการนำช้างลงอาบน้ำและให้นักท่องเที่ยวนำโคลนมาขัดผิวให้กับช้าง เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างด้วย

 

หลายจังหวัดจัดกิจกรรม'วันช้างไทย'

 

ชลบุรี - สวนสัตว์เขาเขียวนำ “แสนดาว” ช้างแสนรู้โชว์ว่ายน้ำ ในวันช้างไทย

               วันนี้ (13 มี.ค.61) นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี โดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมานาน และได้นำช้างแสนรู้ เพศเมีย “แสนดาว” วัย 9 ปี ซึ่งเกิดในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จากแม่ชื่อพังจิ๋ม ช้างชื่อดังของไทย อายุ 25 ปี อดีตช้างสัญลักษณ์ปีอะเมซิ่งไทยแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกมาร่วมกิจกรรม เด็กๆ และเยาวชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ได้ป้อนอาหารและถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้พังแสนดาว ช้างน้อยที่มีความสดใสน่ารักยังสามารถโชว์ลีลาว่ายน้ำน่าทึ่งผ่านกระจกใสเห็นอิริยาบถชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ในสระน้ำช้างที่ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พิเศษสุดยังได้จัดเค้กผลไม้มีทั้งกล้วย อ้อย ข้าวโพด แตงโม ให้โขลงช้างภายในสวนสัตว์อีกด้วย

               นายอนุพงษ์ กล่าวว่า ภายในงานยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันช้างไทย ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูย วิถีของชาวช้าง การเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การรีดน้ำเชื้อและวงรอบการสืบพันธุ์ของช้าง อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย สอบถามรายละเอียด โทร 0-3831-8444 หรือ www.kkopenzoo.com

 

หลายจังหวัดจัดกิจกรรม'วันช้างไทย'

 

ลพบุรี - ป่าซับลังกาได้ลูกช้างคลอดใหม่วันช้างไทย

               สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2529 ปัจจุบันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และกลุ่มภาคกลางตอนบน มีพื้นที่ 96,875 ไร่ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร “ลำสนธิ” ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของอำเภอลำสนธิ และไม่กี่สายของจังหวัดลพบุรี และภาคกลางที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ดำเนินการโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้าง จำนวน 6 ตัว และสัตว์ป่า จำนวน 461 ชนิด คืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

               ซึ่งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา พบช้างแม่พังซิ่ว ได้ให้กำเนิดลูกช้างเพศเมีย จำนวน 1 ตัว ได้รับการตั้งชื่อเพื่อให้จดจำได้ ชื่อ “พังกรองทิพย์” หากินร่วมกับกลุ่มช้างด้วยกัน จำนวน 16 ตัว สุขภาพดีแข็งแรงทั้งสองตัว ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงมีช้างที่ปล่อยและเกิดตามโครงการฯ รวม 48 ตัว (หลังจากช้างได้หมดไปจากป่าซับลังกา ตั้งแต่ปี 2516) เป็นช้างเพศผู้ 15 ตัว ช้างเพศเมีย 33 ตัว เป็นลูกช้างที่เกิดในพื้นที่ถึง 17 ตัว ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา โดยเป็นลูกช้างเพศผู้ 9 ตัว และลูกช้างเพศเมีย 8 ตัว

               โดยในการดำเนินการคืนช้างสู่ธรรมชาติ สิ่งสำคัญอย่างมากคือ ความเข้าใจของชาวบ้านที่มีต่อโครงการฯ และการอนุรักษ์ป่าซับลังกา ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้าใจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เขตรักษพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงานรอบพื้นที่ สถานศึกษาเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วม ตามโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart) สอนน้องรักษ์ป่าซับลังกา โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart) อนุรักษ์ป่าซับลังกามหาสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งดำเนินการควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่ดำเนินการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 ในพื้นที่

               ซึ่งในวันนี้เป็นวันช้างไทยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวน หน่วยงาน และองค์กร ต่างๆ ร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่ามากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นบ้านที่มีความสุขแก่ครอบครัวช้าง และสัตว์ป่าอื่นๆ และคงความเป็นป่าต้นน้ำลำธารอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่